30 czerwca br. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się uroczysta Gala Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2020".

           Celem Konkursu organizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT jest promocja nowoczesnych produktów, technologii i usług, a ideą przyświecającą temu przedsięwzięciu jest przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców oraz pomoc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, które w założeniu mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Gośćmi uroczystości w Warszawskim Domu Technika NOT byli m.in.:
Magdalena Maciejewska- Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Małgorzata Oleszczuk- Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dr inż. Wojciech Kamieniecki- Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. dr hab. Michał Kleiber- Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO,  dr hab. inż. Ryszard Pregiel- Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski- Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych i Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg  i Mostów,  prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski- Prorektor Politechniki Poznańskiej ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką,  Witold Prandota- z Kancelarii Marszałka Województwa  Mazowieckiego,  płk. Rafał Bazela- Dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia,  dr hab. inż. Mirosław Kowalski- Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych; Jerzy Rożek- Prezes Warszawskiego Domu Technika NOT, Partner Konkursu; Ryszard Marcińczak- Prezes Oddziału Warszawskiego SEP, członek Kapituły Konkursu i jego pomysłodawca.

           Zarząd Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej reprezentowali:  Ewa Mańkiewicz – Cudny – Prezes FSNT-NOT;  dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski- Przewodniczący Kapituły Konkursu Laur Innowacyjności 2020, Wiceprezes FSNT-NOT; dr inż. bud. arch. Adam Baryłka- Wiceprezes FSNT-NOT, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Prezes Oddziału Warszawskiego SIMP i SITPMB, członek Kapituły;  prof. nadzw. dr hab. inż. Michał Szota- Wiceprezes FSNT-NOT, Prezes SPWiR.
           Wśród gości znaleźli się ponadto reprezentanci stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedstawiciele partnerów, patronów oraz patronów medialnych.

            Kapituła Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2020” pod przewodnictwem Wiceprezesa FSNT-NOT dr. hab. inż. Tadeusza Pawłowskiego, przyznała Laury i Wyróżnienia 13 projektom innowacyjnym w 7 kategoriach konkursowych. Statuetki popularnie zwane „Staszicami” oraz Wyróżnienia trafiły w ręce zaproszonych na uroczystość Laureatów X edycji Konkursu.

Lista projektów nagrodzonych w X edycji Konkursu dostępna tutaj

           Gala podsumowania X edycji Konkursu organizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, była także okazją do wręczenia nagród przyznanych w Konkursie TECHNICUS 2021 na najlepszą książkę techniczną oraz na najlepszy poradnik techniczny. Konkurs ma za zadanie wspieranie i promowanie wydawców oraz autorów, których publikacje książkowe z zakresu techniki wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim.

          Uroczystość wzbogaconą o część artystyczną, tradycyjnie poprowadziła znana i lubiana aktorka Pani Laura Łącz.