Czy informatyka i technologia pomoże człowiekowi, wynosząc go na kolejny poziom rozwoju, czy może maszyny wkrótce nas zastąpią, a algorytmy zdobędą niemal całkowitą kontrolę nad naszym zachowaniem?


Odpowiedź na to i na wiele innych intrygujących pytań z zakresu nowoczesnych technologii poznamy 10 września podczas Wielkiej Gali. Wydarzenie organizuje Polskie Towarzystwo Informatyczne z okazji obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) oraz jubileuszu 40-lecia stowarzyszenia. Uroczystość odbędzie się w Filharmonii Narodowej w Warszawie w godz. 16-23. Wezmą w niej udział  eksperci reprezentujący różne generacje i środowiska – naukowcy, przedstawiciele biznesu, mediów publicznych, a także reprezentanci administracji państwowej oraz organizacji pozarządowych i samorządowych.


Wielką Galę rozpocznie konferencja – zaproszeni eksperci nie tylko nakreślą zjawisko trans-humanizmu, ale rozważą je w kontekście twórczości Stanisława Lema, którego 100-lecie urodzin obecnie obchodzimy. Wykłady i debata będą kontynuowały wątki poruszone podczas majowej konferencji „Polska w technosferze przyszłości”. Wykład poprowadzą prof. Joanna Mysona-Byrska oraz Ada Florentyna Pawlak. Na scenie w panelu dyskusyjnym udział wezmą m.in. prof. Jacek Jaśtal (Politechnika Krakowska), dr hab. Roman Szwed (Atende), Jacek Łę-giewicz (Samsung), dr inż. Adrian Kapczyński (Politechnika Śląska, PTI), Bartłomiej Śnieżyński (AGH), Szymon Płotka (Sano Center), dr inż. Marian Bubak (AGH).  Transhumanizm – jako nowe zjawisko – wzbudza ogromne zainteresowanie i potrafi wywołać skrajne emocje. Tym bardziej zapraszamy do śledzenia obrad, które dostępne będą także online pod adresem: https://youtu.be/-B1-61XvuRo.


Po konferencji nastąpi uroczyste wręczenie nagród dla laureatów I miejsc w konkursie gier edukacyjnych GEEK. Konkurs zorganizowano jesienią 2020 roku. Pozwolił on wyłonić najlepsze scenariusze i prototypy edukacyjnych gier komputerowych oraz był okazją do rozwoju kompetencji informatycznych. Zespoły miały przygotować koncepcję produktów w formie scenariuszy lub prototypów do wykorzystania w edukacji lub skomercjalizowania. Planujemy także wręczenie innych wyróżnień, m.in. medali 40-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego dla członków-założycieli oraz odznak PTI dla najbardziej aktywnych członków naszej społeczności.


W dalszej części Gali dla gości zaplanowano wyjątkowy koncert muzyki współczesnej. Orkiestra kameralna Filharmonii Narodowej pod kierownictwem Jana Lewtaka zagra najpopularniejsze utwory filmowe Wojciecha Kilara. Zgromadzeni wysłuchają m.in. tematów muzycznych z takich filmów, jak: „Pan Tadeusz”, „Pianista”, „Dziewiąte wrota” czy „Dracula”.


Wielką Galę zwieńczy uroczysty bankiet, podczas którego goście świętować będą jubileusz 40 lecia działalności Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Dodatkowo z tej okazji przygotowano wystawę przedstawiającą historię działalności stowarzyszenia, którą będzie można zobaczyć w kuluarach Filharmonii Narodowej.


Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego zostały objęte Honorowym Patro-natem Sekretarza Stanu i pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusza Cieszyńskie-go, Sekretarza Generalnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) oraz Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Premier Mateusz Morawiecki udzielił patronatu konferencji „Polska w technosferze przyszłości”, a Minister Edukacji i Nauki –  konkursowi gier edukacyj-nych GEEK. Patronat Naukowy nad wydarzeniem objęła Akademia Leona Koźmińskiego. Sponsorami obchodów ŚDSI są: Orange, NASK S.A. Atende, COIG S.A., a organizację konkur-su wspiera Samsung i 11bit STUDIOS. Patroni medialni to: Polskie Radio, miesięcznik „TiK w Edukacji”, „IT w Administracji” , „Przegląd Techniczny” i Computerworld. Wspiera nas także wiele organizacji społecznych i instytucji naukowych. Otrzymaliśmy patronat Instytutu Polska Przyszłości im. Stanisława Lema, Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego „Cyfrowa Polska”, Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Krajowej Izby Gospodarki Elektronicznej i Telekomuni-kacji (KIGEiT), Instytutu Podstaw Informatyki PAN (IPI PAN).


Polecamy śledzenie strony https://sdsi.pl/gala – gdzie znajdują się aktualne informacje o programie Wielkiej Gali.