28 czerwca 2023 r., podczas posiedzenia Rady Krajowej FSNT - NOT w Warszawskim Domu Technika wręczono puchary i wyróżnienia Konkursu TECHNICUS 2023

Konkurs TECHNICUS jest organizowany przez FSNT-NOT na najlepszą książkę techniczną oraz na najlepszy poradnik techniczny.
Jury Konkursu, obradujące w Warszawskim Domu Technika NOT, 7 czerwca 2023 r.
pod przewodnictwem dr hab. inż. Tadeusza Pawłowskiego, wiceprezesa FSNT NOT, w składzie:
•    prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz – Towarzystwo Kultury i Historii Techniki,
•    mgr inż. Magdalena Borek-Daruk - Prezes Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.,
•    Piotr Dobrołęcki – Polska Izba Książki,
•    mgr inż. Andrzej Palacz – członek Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP,
•    mgr inż. Marek Bielski – redaktor „Przeglądu Technicznego”,
•    mgr inż. Bronisław Hynowski - Prezes Towarzystwa Kultury i Historii Techniki,
•    mgr inż. Józef Trzionka – Towarzystwo Kultury i Historii Techniki, dziennikarz

postanowiło przyznać Puchary TECHNICUS 2023 za następujące pozycje:

NAJLEPSZA KSIĄŻKA SZERZĄCA WIEDZĘ TECHNICZNĄ
Kierunki i perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii.
Wybrane aspekty.
Redakcja: Anna Gawlak
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej


NAJLEPSZY PORADNIK TECHNICZNY
Poradnik służby BHP
Marek Gałusza
Wydawnictwo Tarbonus Sp. z o.o.

Jury postanowiło przyznać również wyróżnienia w obu kategoriach.
W kategorii „Najlepsza Książka” wyróżnienia otrzymują:

Centralna Kolej Transandyjska Callao – Lima – La Oroya,
dzieło polskiego inżyniera Ernesta Malinowskiego
Przemysław Dominas
Księży Młyn, Dom Wydawniczy  

Innowacje i inspiracje 150- lecie urodzin Jana Szczepanika
Pod redakcją Elizy Krzyńskiej Nawrockiej
Wydawnictwa Akademii Tarnowskiej

Trwałość mostów stalowych
Adam Wysokowski
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.

W kategorii „Poradnik Techniczny” wyróżnienia otrzymują:
Organizacja i eksploatacja systemów letniego i zimowego utrzymania obszarów miejskich. Poradnik techniczny.
Agnieszka Generowicz, Henryk Kultys, Andrzej Natkaniec, Jacek Sobczyk, Tomasz Bator
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla studentów informatyki
Khalid Saeed, Marek Parfieniuk
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej

Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych. Poradnik wydanie elektroniczne
Praca zbiorowa: pod redakcją prof. dr hab. Ryszarda Błażejewskiego
Wydawca: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski

Dodatkowo Jury Konkursu postanowiło przyznać Wyróżnienia Specjalne dla:
1.    Polskie górnictwo rud miedzi zmiany środowiskowe. Monografia wybrane opracowania i dokumenty.
Autor : Stanisław Downorowicz ,
Wydawca: Towarzystwo Konsultantów Polskich, Oddział w Lublinie,
2.    Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej


Puchar i pamiątkowe dyplomy wyróżnionym wręczyli: Prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz Przewodniczący Prezydium Rady Krajowej FSNT-NOT Jerzy Klimczak