Etap finałowy XXIII Olimpiady Techniki SamochodowejEtap finałowy (praktyczny) XXIII edycji Olimpiady Techniki Samochodowej przeprowadzono w Warszawie 21 maja 2022 roku w siedzibie firmy Robert Bosch Sp. z o.o. przy ul. Jutrzenki 105. Uczestniczyło w nim   13 finalistów, którzy mieli do wykonania dwa zadania.
Zadanie 1 polegało na wykryciu przyczyn usterek i ich usunięciu w silniku o zapłonie samoczynnym 2.0 TDI wyposażonym w zasobnikowy układ wtryskowy Common Rail, zamontowanym w samochodzie osobowym, którego użytkownik zgłosił nierównomierną pracę silnika na biegu jałowym, zwiększone zużycie paliwa i stale świecącą się kontrolkę „check engine”.
Zadanie 2 dotyczyło sprawdzenia poprawności działania układów sterowania silnika o zapłonie iskrowym i automatycznej skrzynki biegów samochodu osobowego VW Golf VI oraz wykrycia ewentualnych niesprawności tych zespołów.
Za każde zadanie można było zdobyć maksymalnie 20 punktów.
W etapie finałowym poszczególni uczniowie uzyskali następującą liczbę punktów:

Grzegorz Załęski    38 pkt.
z Zespołu Szkół nr 2 we Wrocławiu

Alicja Dziwura    36 pkt.
z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej – Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Biłgoraju

Kamil Terlecki    33 pkt.
z Zespołu Szkół nr 2 we Wrocławiu

Łukasz Stępniewski    31 pkt.
z Zespołu Szkół Samochodowych – Technikum w Radomiu

Dawid Chyliński    30 pkt.
z Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi

Kamil Abramczyk    29 pkt.
z Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi

Michał Gacek    29 pkt.
z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie

Jakub Piętowski    29 pkt.
z Zespołu Szkół nr 2 we Wrocławiu

Oliwier Wolak    29 pkt.
z Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu

Mateusz Harasiuk    28 pkt.
z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej – Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Biłgoraju

Dawid Zdunek    27 pkt.
z Zespołu Szkół Samochodowych – Technikum w Lublinie
 
Szymon Wydra    25 pkt.
z Zespołu Szkół Samochodowych – Technikum w Radomiu

Tomasz Jodłoski    19 pkt.
z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie


Ostateczna klasyfikacja indywidualna XXIII Olimpiady Techniki Samochodowej
Po zsumowaniu punktów zdobytych w półfinale oraz w etapie finałowym XXIII edycji Olimpiady Techniki Samochodowej poszczególni uczniowie uzyskali następujące wyniki:

1.    miejsce:  Grzegorz Załęski    103 pkt.
z Zespołu Szkół nr 2 we Wrocławiu

2.    miejsce:  Kamil Terlecki    96 pkt.
z Zespołu Szkół nr 2 we Wrocławiu

3.    miejsce:  Alicja Dziwura    95 pkt.
z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej – Technikum Mechaniczno-Elektrycznego
w Biłgoraju

4.    miejsce:  Dawid Chyliński    93 pkt.
z Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi

5.    miejsce (ex aequo):
Łukasz Stępniewski    91 pkt.
z Zespołu Szkół Samochodowych – Technikum w Radomiu
Oliwier Wolak    91 pkt.
z Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu

6.    miejsce (ex aequo):
Kamil Abramczyk    89 pkt.
z Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi
Jakub Piętowski    89 pkt.
z Zespołu Szkół nr 2 we Wrocławiu

7.    miejsce:  Michał Gacek    88 pkt.
z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie
 
8.    miejsce (ex aequo):
Mateusz Harasiuk    87 pkt.
z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej – Technikum Mechaniczno-Elektrycznego
w Biłgoraju
Szymon Wydra    87 pkt.
z Zespołu Szkół Samochodowych − Technikum w Radomiu

9.    miejsce:  Dawid Zdunek    86 pkt.
z Zespołu Szkół Samochodowych − Technikum w Lublinie

10.    miejsce:  Tomasz Jodłoski    83 pkt.
z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie

Klasyfikacja zespołowa
XXIII edycji Olimpiady Techniki Samochodowej
Na podstawie wyników indywidualnych osiągniętych przez finalistów reprezentujących poszczególne placówki edukacyjne zsumowanych z wynikami drugiego ucznia z danej szkoły, który uzyskał największą liczbę punktów w półfinale, zestawiono klasyfikację zespołową najlepszych siedmiu placówek.
1.    miejsce         Zespół Szkół nr 2 we Wrocławiu    199 pkt.
(Grzegorz Załęski 103 pkt.; Kamil Terlecki 96 pkt. opiekun finalistów:  Krzysztof Doraczyński)

2.    miejsce (ex aequo):

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
− Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Biłgoraju (Alicja Dziwura 95 pkt.; Mateusz Harasiuk 87 pkt. opiekunowie finalistów:  Jarosław Dubiel, Sławomir Sitarz)    182 pkt.
Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi
(Dawid Chyliński 93 pkt.; Kamil Abramczyk 89 pkt. opiekun finalistów:  Andrzej Łaziński)    182 pkt.
3. miejsce    Zespół Szkół Samochodowych – Technikum w Radomiu
(Dariusz Stępniewski 91 pkt.;  Szymon Wydra 87 pkt.
opiekunowie finalistów:  Andrzej  Michalczewski,  Dariusz Stępniewski)    178 pkt.
4. miejsce    Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie
(Michał Gacek 88 pkt.; Tomasz Jodłoski 83 pkt. opiekun finalistów:  Piotr Boś)    171 pkt.
5. miejsce    Zespół Szkół Samochodowych – Technikum w Lublinie (Dawid Zdunek 86 pkt.; Dawid Bojanowski 54 pkt. opiekun finalisty:  Artur Podolski)    140 pkt.
6. miejsce    Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu
(Oliwier Wolak 91 pkt.; Damian Zieliński 40 pkt. opiekun finalisty: Paweł Radkowski)    131 pkt.
 
Tytuł

Samochodowej Szkoły Roku 2022
zdobył

Zespół Szkół nr 2 we Wrocławiu