Zapraszamy do udziału w X edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne “Laur Innowacyjności 2020”

Celem Konkursu organizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT jest promocja nowoczesnych produktów, technologii i usług.
Ideą przyświecającą temu wydarzeniu jest przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców oraz pomoc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań,
które w założeniu mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego i konkurencyjności polskiej gospodarki.
Konkurs adresowany jest do firm, które posiadają siedzibę zarejestrowaną w Polsce oraz podmiotów gospodarczych i naukowo-badawczych których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka.

Kandydaci mogą zgłosić swój udział w jednej spośród 13 kategorii:

    I. Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo;
    II. Ekologia i efektywność energetyczna;
    III. Energetyka, elektrotechnika;
    IV. Górnictwo i hutnictwo;
    V. Informatyka, oprogramowanie;
    VI. Automatyka;
    VII. Mechanika, maszyny i urządzenia;
    VIII. Technika medyczna, przemysł farmaceutyczny, chemia;
    IX. Przemysł spożywczy, gastronomia,  rolnictwo, ogrodnictwo, obróbka drewna;
    X. Technika wojskowa;
    XI. Logistyka, transport, komunikacja;
    XII. Włókiennictwo, inżynieria materiałowa;
    XIII. Usługi oraz inne rozwiązania i innowacje o charakterze społeczno-gospodarczym.

 
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 17 listopada 2020r. podczas uroczystej gali w Warszawskim Domu Technika NOT.

Termin składania aplikacji do X edycji Konkursu "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2020" upływa 16 października 2020 r.

 
Regulamin Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny na stronie internetowej www.laurinnowacyjnosci.pl