W ramach III Mazowieckich Dni Techniki 15 października 2020 r. w Domu Darmstadt w Płocku odbyły się XI Płockie Dni Techniki.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Płocku.

Głównym celem imprezy było przekazanie społeczności Płocka roli nauki i techniki w rozwoju społeczno – gospodarczym oraz promowanie nauk ścisłych, głównie technicznych, wśród młodzieży i zachęcenie młodych ludzi do wybierania technicznych kierunków kształcenia.

XI Płockie Dni Techniki odbywały się pod honorowym patronatem: Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezes FSN-T NOT, Prezydenta Miasta Płocka.

Uczestnicy wydarzenia mogli wysłuchać wykładów poświęconych instalacjom prosumenckim, elektromobilności  oraz nowoczesnemu obrazowaniu 3D. Przed Domem Darmstad w Płocku zaprezentowano modele pojazdów hybrydowych.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 wydarzenie było przeprowadzone w wersji hybrydowej – stacjonarnie w sali konferencyjnej Domu Darmstadt oraz poprzez transmisję na Facebooku.

Na koniec części inauguracyjnej wyświetlono film z wystąpieniem Prorektora ds. Filii w Płocku prof. Renaty Walczak zachęcający uczniów szkół średnich do kontynuacji nauki w najlepszej uczelni technicznej w Polsce – Politechnice Warszawskiej.