Na tegorocznej, XIII wystawie IWIS, która odbyła się w dniach 14-16 października 2019 r. w auli głównej Politechniki Warszawskiej wzięli udział wynalazcy z wielu krajów świata. W wystawie prezentują swoje osiągnięcia zarówno instytuty badawcze, uniwersytety i politechniki, jak również innowacyjne przedsiębiorstwa i indywidualni wynalazcy pokazujący swój dorobek w różnych obszarach, poczynając od ekologii i ochrony środowiska przez mechanikę, budownictwo, elektronikę oraz przemysł włókienniczy i chemiczny aż do innowacyjnych rozwiązań medycznych. Wśród nich laureaci konkursu Młody Innowator organizowanego dla uczniów szkół podstawowych i średnich przez FSNT-NOT.

Celami wystawy IWIS jest:
•    zaprezentowanie dorobku naukowego polskich naukowców i wynalazców na tle światowych rozwiązań,
•    umożliwienie wynalazcom nawiązania kontaktów z potencjalnymi inwestorami,
•    zapoznanie opinii publicznej z dokonaniami Polski w dziedzinie wynalazczości, a poprzez ich popularyzację w mediach kształtowanie pozytywnego wizerunku polskiej nauki,
•    kreowanie innowacyjnych postaw wśród dzieci i młodzieży.

Uroczystego  otwarcia wystawy IWIS 2019 dokonali wspólnie (na zdjęciu w galerii od lewej): Michał Szota- prezes SPWiR, Piotr Koza -  dyrektor dep. badań i innowacji Sieć Badawcza Łukasiewicz, Danuta Kieljan - przewodnicząca jury, Ewa Mańkiewicz- Cudny – prezes FSNT-NOT, Stanisław Wincenciak -prorektor PW, Alireza Rastegar - prezes IFIA i Piotr Ziółkowski - dyrektor biura programów i przedsięwzięć ministra, MNISW.