TECHNIK – ABSOLWENT - XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP


Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) zaprasza do udziału w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych Technik-Absolwent – za rok szkolny 2019/2020.
Konkurs jest adresowany do uczniów i absolwentów średnich szkół zawodowych i pomaturalnych o kierunku mechanicznym i kierunkach pokrewnych, a jego celem jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkół zawodowych w środowisku szkolnym, technicznym, uczelniach oraz w społeczeństwie.
Założenia organizowanego konkursu mają na celu uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów, zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich. Jednoczenie, celem pośrednim w dążeniu organizatora konkursu jest możliwość tworzenia Szkolnych Kół SIMP przy Oddziałach Stowarzyszenia.
Pierwszy etap Konkursu zakończy się 3 września br.


Więcej szczegółowych informacji dostępnych na stronach:
https://simp.pl/ogolnopolski-konkurs-o-dyplom-i-nagrode-prezesa-simp-dla-absolwentow-srednich-szkol-technicznych-technik-absolwent/?fbclid=IwAR1C-ZNZtmfxJzIE2E4ObHWTNmsGvNOnLGO5grFJAvBiq–O0WVUoGr5nIo
https://simp.pl/przesuniecie-terminu-konkursu-simp-na-najlepsze-osiagniecie-techniczne-2019-roku/