Wieloletnią tradycją konkursu Numerus Primus inter Pares jest podsumowanie jego edycji podczas uroczystości będących finałami inicjatyw Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT kierowanych do młodego pokolenia. Tak było i tym razem. Wręczenie dyplomów laureatom XXXIII Konkursu Numerus Primus odbyło się 25 września br. w Warszawskim Domu Technika NOT podczas zakończenia Konkursu Młody Innowator organizowanego dla uczniów szkół podstawowych, liceów i techników.

Celem konkursu Numerus Primus wyłonienie najlepszego w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury technicznej – numeru czasopisma technicznego oraz popularno-technicznego z poprzedniego roku kalendarzowego. Konkurs jest organizowany przez Towarzystwo Kultury i Historii Techniki, członka Federacji SNT NOT.
Jury Konkursu Numerus Primus inter Pares działające pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Czesława Waszkiewicza wysoko oceniło poziom merytoryczny i graficzny oraz szatę edytorską wszystkich nadesłanych czasopism i po wnikliwej ocenie postanowiło przyznać:

w grupie czasopism popularyzujących naukę i technikę:
tytuł laureata – Numerus Primus inter Pares – numerowi  2 / 2019  czasopisma MŁODY TECHNIK, wydawca: Spółka AVT

w grupie czasopism specjalistycznych czasopismu:
tytuł laureata – Numerus Primus inter Pares - numerowi  4 / 2019  czasopisma TECHNIKA ROLNICZA - OGRODNICZA – LEŚNA, wydawca: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu

Jury przyznało także wyróżnienie numerowi 7 / 2019 miesięcznika naukowo-technicznego ELEKTROINSTALATOR, wydawca Spółka SIGMA – NOT.