Towarzystwo Kultury i Historii Techniki zaprasza Państwa do udziału
w  XXXIV  konkursie  NUMERUS  PRIMUS  INTER  PARES.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego w ubiegłym, 2020 roku,
czasopisma technicznego: popularnonaukowego oraz specjalistycznego
pod względem upowszechniania wiedzy i kultury technicznej.

W tym konkursie redakcje same wybierają numer,
które ich zdaniem najlepiej odpowiadał celowi konkursu

Za najwyżej oceniony numer redakcja zostanie wyróżniona
tytułem honorowym „Numerus Primus Inter Pares”.

Warunki udziału w konkursie podano w Zaproszeniu

Towarzystwo nie zdecydowało jeszcze o terminie podsumowania Konkursu.
Zostanie on podany w terminie późniejszym.

Termin nadsyłania czasopism na konkurs upływa z dniem 31 maja 2021 r.

 
Wybrany numer proszę przesłać na adres:
Sekretariat Prezesa FSNT-NOT
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
z dopiskiem: „TKiHT – KONKURS”

Zapraszamy do udziału!