Celem Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności” jest promocja nowoczesnych produktów, technologii i usług.

Ideą przyświecającą temu wydarzeniu jest przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców oraz pomoc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, które w założeniu mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Konkurs adresowany jest do firm, które posiadają siedzibę zarejestrowaną w Polsce oraz podmiotów gospodarczych i naukowo-badawczych których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka.

 

Konkurs obejmuje następujące kategorie nowatorskich produktów i rozwiązań:

1)         Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo

2)         Ekologia i efektywność energetyczna

3)         Energetyka, elektrotechnika

4)         Górnictwo i hutnictwo

5)         Informatyka, oprogramowanie

6)         Automatyka

7)         Mechanika, maszyny i urządzenia

8)         Technika medyczna, przemysł farmaceutyczny, chemia

9)         Przemysł spożywczy, gastronomia,  rolnictwo, ogrodnictwo, obróbka drewna

10)      Technika wojskowa

11)      Logistyka, transport, komunikacja

12)      Włókiennictwo, inżynieria materiałowa

13)      Usługi oraz inne rozwiązania i innowacje o charakterze społeczno-gospodarczym

 

III Termin składania aplikacji do XII edycji Konkursu "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2022/2023"

upływa 30 czerwca 2023 r.

 

Uroczysta Gala ogłoszenia wyników Konkursu planowana jest w październiku 2023 r.

w Warszawskim Domu Technika NOT.

 

Regulamin Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny na stronie internetowej

www.laurinnowacyjnosci.pl


Informacje:


Anna Kowalska tel.:785 870 469
e-mail:
anna.kowalska@not.org.pl