Wzorem lat ubiegłych, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT zaprasza Wydawnictwa do udziału w konkursie TECHNICUS 2023. Jest to Konkurs na najlepszą książkę techniczną oraz na najlepszy poradnik techniczny. Konkurs ma za zadanie wspieranie i promowanie wydawców oraz autorów, których publikacje książkowe z zakresu techniki wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznymi edytorskim.

Konkurs jest adresowany do wszystkich wydawców działających na polskim rynku wydawniczym. Organizator zaprasza do udziału w konkursie wydawnictwa specjalistyczne i uczelniane, nie tylko uczelni technicznych. Każdy wydawca może zgłosić do 5 publikacji książkowych w każdej z dwóch kategorii. Zgłaszane książki muszą być wydane w języku polskim, a data ukazania się nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2020 r.

Wydawnictwa należy przesłać na adres:
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelna Organizacja Techniczna
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
z dopiskiem „TECHNICUS”

Termin nadsyłania wydawnictw na konkurs upływa 28 kwietnia 2023 roku.