W zabytkowym gmachu tzw. „starej kotłowni”, która jest dziś jedną z siedzib Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, odbyły się w sobotę 6 kwietnia br. zawody III stopnia (finały centralne) jubileuszowej, 50-ej Olimpiady Wiedzy Technicznej rozgrywanej w roku szkolnym 2023/2024.
Po wielu zmianach jakie Olimpiada przechodziła w ciągu półwiecza, tegoroczna edycja rozgrywana była jako OWT – Inżynieria w elektroenergetyce (OWT-IWE). Wystartowało w niej podczas ubiegłorocznych zawodów szkolnych 1631 uczniów z 173 szkół ponadpodstawowych tak licealnych, jak i technicznych.
Uczestników oraz ich opiekunów przywitali: prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak – Przewodniczący Komitetu Głównego OWT-IWE oraz dr   hab. Stefan Góralczyk - wiceprezes FSNT-NOT. W inauguracji uczestniczyli również członkowie Komitetu Głównego: dr hab. inż. Maciej Jaworski – prof. Politechniki Warszawskiej, mgr Janusz M. Kowalski i  Anna Falkowska oraz  dr inż. Bogdan Bogdański – Przewodniczący Mazowieckiego Komitetu Okręgowego OWT-IWE.
W toku kolejnych eliminacji do zawodów finałowych zakwalifikowano 35 uczniów, w tym jedną dziewczynę. Miłym akcentem rozpoczynającym finały było wręczenie jej kasku akcji „Dziewczyny na politechniki” organizowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.
Wszyscy zawodnicy, wraz ze swymi opiekunami spotkali się w Politechnice Warszawskiej, gdzie rywalizacja podczas finałów polegała na rozwiązaniu jednego spośród dwóch zadań do wyboru oraz problemu technicznego.
Spośród autorów najlepszych rozwiązań zostaną wyłonieni przez Komitet Główny OWT laureaci
50 OWT-IWE. Zostaną oni zaproszeni 3 czerwca br. do Warszawskiego Domu Technika NOT na Galę podsumowującą tegoroczną edycję oraz jubileusz 50-lecia OWT.
Dziękujemy Dziekanowi prof. dr. hab. inż. Lechowi  Grzesiakowi za możliwość przeprowadzenia zawodów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej oraz wszystkim pracownikom Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, którzy przyczynili się do doskonałej i sprawnej organizacji tych zawodów.