Po raz drugi Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) gościła zawodników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (finałów centralnych) XLVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej (2.04.2022). Najlepsi uczniowie szkół średnich z całej Polski rywalizowali w dwóch grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-budowlanej. Laureaci i finaliści tego szczebla zawodów mają zagwarantowane przyjęcie na określone kierunki studiów, zgodne z uchwałami Senatów wyższych uczelni technicznych w Polsce a uczniowie techników zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

Organizatorem olimpiady jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, a z ramienia WAT był to Wydział Elektroniki i Dział Kształcenia. Od wielu lat członkiem Komitetu Głównego OWT jest prof. dr hab. inż. Bronisław Stec z tego wydziału. Uczestników przywitali dziekan WEL prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet oraz dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS - wiceprezes FSNT-NOT. Zawody otworzył przewodniczący OWT prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak. W inauguracji i obsłudze zawodów (komisje w grupach)  uczestniczyli też płk dr inż. Jarosław Bugaj, ppłk dr inż. Marek Bugaj, płk dr inż. Zdzisław Chudy - Kierownik Działu Organizacji Kształcenia WAT oraz członkowie Komitetu Głównego OWT: prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. PW i mgr Janusz M. Kowalski.
W zawodach wzięło udział 41  uczniów, w tym 20 osób w grupie tematycznej elektryczno-elektronicznej i 21 osób w grupie mechaniczno-budowlanej. Zawody polegały na rozwiązaniu jednego z dwóch zaproponowanych zadań oraz problemu technicznego w wybranej wcześniej grupie tematycznej.

Uczestnicy otrzymali również upominki od Wojskowej Akademii Technicznej oraz sponsora XLVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej – Fundacji Adamed - organizatora programu ADAMED SmartUP


Aktualnie prace zawodników są oceniane przez autorów zadań. Podsumowanie tegorocznej edycji Olimpiady odbędzie się 8 czerwca br. w Warszawskim Domu Technika NOT.

Olimpiada Wiedzy Technicznej ma na celu m.in.
•    przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych oraz do wykonywania zawodu,
•    rozwijanie i kształtowane umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy,
•    wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej, a w szczególności uzdolnionej technicznie,
•    stwarzanie młodzieży możliwości współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom warunków twórczej pracy z taką młodzieżą,
•    podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doskonalenie form i metod pracy z młodzieżą uzdolnioną.