172 uczniów szkół ponadpodstawowych z całego kraju zostało zakwalifikowanych do zawodów II stopnia 50. edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej-- Inżynieria w elektroenergetyce.

Zawody odbyły się 4 stycznia 2024 r. Zawody II stopnia odbyły się w 17 okręgach.  Frekwencja uczestników podczas zawodów wyniosła 94% .

Zawodnicy rozwiązywali dwa spośród trzech przygotowanych przez Komitet Główny OWT-IWE zadań.  
Ci z nich, którzy najlepiej poradzili sobie z ich rozwiązaniem spotkają na zawodach III stopnia (centralnych|), które odbędą się 6 kwietnia 2024r.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do doskonałej i sprawnej organizacji tych zawodów. Sekretarzom oraz członkom Komisji i  Komitetów Okręgowych, także Terenowym Jednostkom Organizacyjnym NOT w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Białymstoku, Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Radomiu, Poznaniu, Tarnowie, Rzeszowie, Siedlcach, Słupsku, Szczecinie, Zielonej Górze a także uczelniom, wśród których były: Politechnika Krakowska, Politechnika Lubelska, Politechnika Poznańska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Łódzka, Politechnika Morska w Szczecinie, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Akademia Nauk Stosowanych Mazovia w Siedlcach  oraz szkołom: Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Kleszczowie,  Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie.