Ze względu na pandemię COVID-19 oficjalne wręczenie tytułów Inżynierom Europejskim (EUR ING) odbyło się na posiedzeniu Narodowego Komitetu Monitorującego ds. EUR ING 20 sierpnia br., zorganizowanym w formie wideokonferencji. Prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik, przewodniczący wraz członkami Komitetu ds. EUR ING wręczyli certyfikaty pięciu inżynierom - absolwentom Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Łódzkiej, Śląskiej, Krakowskiej. Uhonorowani inżynierowie są młodymi, uzdolnionymi i szczególnie pracowitymi specjalistami, którzy wiedzę zdobywają nie tylko na terenie naszego kraju, ale także zagranicą. Wierzymy, że Tytuł EUR ING pomoże laureatom w dalszej inżynierskiej działalności i będzie służyć jako potwierdzenie wysokich kwalifikacji. 

Kilka słów o tytule EUR ING

Przypomnijmy, że tytuł zawodowy Inżyniera Europejskiego (EUR ING) wprowadziła w 1987 roku Europejska Federacja Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów - FEANI, zrzeszająca stowarzyszenia inżynierskie z 35 krajów. Polskim Członkiem Narodowym od września 1992 r. jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych FSNT–NOT. FEANI posiada status konsultatywny UNESCO, UNIDO i Rady Europy i współpracuje z Komisją Europejską w sprawach dotyczących zawodu inżyniera oraz uznawania dyplomów inżynierskich dla celów akademickich i zawodowych.

Tytuł jest przyznawany wyróżniającym się twórcom techniki, którzy w pracy zawodowej zachowują najwyższe standardy, wykorzystują wiedzę zdobytą na studiach oraz mają osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań technicznych.

Serdecznie zachęcamy zainteresowane osoby do wysyłania dokumentów aplikacyjnych do tytułu Inżyniera Europejskiego. Więcej informacji na temat tego tytułu znaleźć można na stronie https://enot.pl/aktualnosci/item/175-tytul-zawodowy-inzyniera-europejskiego.