KONFERENCJA "KIERUNKI ROZWOJU ENERGETYKI W POLSCE" - 14 LISTOPADA 2019 R.

Data publikacji: 2019-10-25 13:18:00

Celem Konferencji jest prezentacja najważniejszych zagadnień związanych z kierunkami rozwoju energetyki w Polsce w najbliższych latach, w nawiązaniu do już zrealizowanych lub realizowanych osiągnięć praktycznych oraz przedstawienie aktualnych aspektów technicznych i prawnych w zakresie implementacji na rynku polskim szeroko pojętej gospodarki energetycznej – w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej w energetyce i budownictwie. Ramowy Program Konferencji obejmuje następujące zagadnienia: - Magazyny energii, - Plany rozwoju energetyki jądrowej (EJ), - Informacja o zbudowanych ostatnio liniach 400 kV Polska-Litwa oraz linii 750 kV Polska-Ukraina, a także o liniach kablowych 110 kV w Warszawie, - Metody efektywnego wykorzystania gazu ziemnego w energetyce rozproszonej, - Problematyka poprawy efektywności energetycznej w energetyce i budownictwie, a w tym także takie tematy jak: polityka energetyczna państw UE wobec OZE oraz innowacje w budownictwie w aspekcie oszczędności energii, z czym związany jest problem charakterystyk energetycznych budynków, - Problematyka optymalnego wykorzystania rezerw mocy do kompensacji niezbilansowania.

Informacje oraz formularz zgłoszeniowy


anna.kowalska@not.org.pl

tel. 785 870 469, 22 250 22 19

1. Informacja o konferencji 14 11 2019.pdf

2. PROGRAM KONFERENCJI _14_11_2019.pdf

3. Karta zgłoszenia udziału w Konferencji 14_11_2019.doc

SPONSORZY

PATRONATY HONOROWE