Nagrody za 2012 rok, które laureatom „Dźwigni” wręczali Prezes NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny i Honorowy Prezes NOT Wojciech Ratyński podczas jubileuszowego, X Forum Inżynierskiego otrzymali:

Spółka MET - POL z Krobanowa k/Zduńskiej Woli za tworzenie nowych miejsc pracy oraz wdrażanie nowoczesnych procesów technologicznych.

Firma DZT Tymińscy za uruchomienie produkcji w dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie.

"Zaległą" nagrodę DŹWIGNIA 2011 odebrała pani Hanna Krawczak z firmy CLIMAMEDIC

Wręczono też zaległą „DŹWIGNIĘ” za 2011 rok, przyznaną firmie CLIMAMEDIC z Reguł k/Warszawy za innowacyjne wyposażenie szpitalnych sal operacyjnych. Jej laureaci nie mogli być na ubiegłorocznym Forum i odebrali ja dopiero teraz.