Na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT 22 września 2021 r. podsumowano dwa ważne wydarzenia skierowane do młodzieży:

  • XIV edycję konkursu „Młody Innowator: odbywającego się pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie” organizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR) oraz Towarzystwem Kultury i Historii Techniki (TKiHT). Konkurs odbył się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki

  • a także XLVII Olimpiadę Wiedzy Technicznej, rozgrywaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z 29 stycznia 2002 r.  z późn. zmianami i zgodnie z tym rozporządzeniem, OWT jest rozgrywana w trybie zawodów trzystopniowych.

W uroczystości podsumowującej  oba te wydarzenia udział wzięli: Artur Górecki – Dyrektor  oraz Justyna John Główny Specjalista  z Departamentu Programów Nauczania i Podręczników  Ministerstwa Edukacji i Nauki,   Piotr Zakrzewski – zastępca prezesa Urzędu Patentowego RP wraz przedstawicielami Departamentu Innowacji i Komunikacji  UP RP, prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski -  Prorektora ds. naukowych Wojskowej Akademii Technicznej oraz dr inż. Ewelina Majda-Zdancewicz - Prodziekan ds. studenckich, Agnieszka Rudzka -  reprezentująca sponsora - firmę PGNiG SA, Zofia Tyszkiewicz – z Fundacji Adamed – Sponsor Konkursu, Jan Rosiński - Główny Technolog TZMO S.A – Sponsor Konkursu., Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes FSNT-NOT, prof. Stanisław Wincenciak  - Przewodniczący Komitetu Głównego OWT i prof. Wojciech Radomski – Z-ca Przewodniczącego KG OWT, dr hab. inż. Michał SzotaWiceprezes FSNT-NOT oraz Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR) - współorganizator konkursu Młody Innowator; mgr inż. Kamil  Wójcik – Wiceprezes FSNT-NOT  oraz Prezes Spółki  NOT- Informatyka, współorganizator OWT; mgr inż. Jarosław Palenik – Przewodniczący GKR FSNT-NOT; prof. dr hab. inż., prof. dr hab. inż. Włodzimierz Miszalski – Przewodniczący Komitetu N-T FSNT- Doskonalenia Kadr; prof. dr hab. inż.  Czesław Waszkiewicz  – Przewodniczącego Jury Numerus Primus i Bronisław Hynowski – Prezes TKiHT – organizator Konkursu; Magdalena Borek-Daruk– wiceprezes Wydawnictwa Książek i Czasopism Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.; Jerzy Rożek, prezes Warszawskiego Domu Technika NOT Sp. z o.o.; prezes FSNT-NOT

Obecni byli także członkowie Komitetu Głównego OWT, Jury oraz autorzy zadań, a także reprezentanci Instytucji, bez których nie można było uhonorować najważniejszych uczestników Gali – laureatów podsumowywanych wydarzeń. No i oczywiście: uczniowie, nauczyciele, opiekunowie i rodzice.

Wystąpienie powitalne i gratulacyjne wygłosiła prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny.

Następnie Dyrektor Adam Górecki z Departamentu Programów Nauczania i Podręczników odczytał list od Pana Ministra skierowany do wszystkich uczestników uroczystości.  

Pan Minister w swoim liście stwierdził że „w sposób szczególny ceni wszelkie inicjatywy popularyzujące wiedzę techniczną i upowszechniające innowacyjne postawy wśród dzieci i młodzieży. Wspieranie wybitnie uzdolnionych młodych ludzi jest najlepszą inwestycją w rozwój Polski. Rozwijanie ich twórczego i intelektualnego potencjału, zachęcanie by odkrywali swoje pasje i talenty, to wyraz odpowiedzialności za przyszłość naszego kraju”

Głos zabrał także Piotr Zakrzewski – Z-ca prezes Urzędu Patentowego RP, który przedstawił prezentację na temat „ Czy trzeba ratować Ikara” .

Po części oficjalnej przystąpiono do wręczania nagród i wyróżnień w konkursie Młody Innowator. Jury wyłoniło laureatów w trzech  kategoriach: szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące i technikum.

O tym jak duży potencjał kreatywności tkwi w dzieciach przekonaliśmy się oceniając pomysły młodzieży zarówno w latach poprzednich, jak i podczas bieżącej edycji Konkursu. Jak się okazało nie brakuje również w kraju oddanych nauczycieli i wychowawców, którzy potrafią przeprowadzić swoich podopiecznych przez kolejne etapy poszukiwania pomysłu, zbierania informacji o potrzebach rynku aż do wykonania i prezentacji swojego projektu.

 

LAUREACI XIV EDYCJI KONKURSU „MŁODY INNOWATOR 2020/2021”

NAGRODA SPECJALNA PREZES FSNT-NOT

Jakub ROZBICKI  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Siedlcach za projekt „System SOS dla osób starszych”, przygotowywany pod kierunkiem mgr. inż. Włodzimierza Michalaka

-------------------------------------------------------------

W kategorii szkoła podstawowa:

I miejsce

Damian DUDEK ,Adam ZDZIEBKO - ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu za projekt „System wielokrotnego wykorzystania wody”, przygotowany pod kierunkiem mgr. Jerzego Nowaka

II miejsce

Paweł SKRZYPKOWSKI z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach za projekt „Cyfrowy czujnik temperatury do ubrania strażackiego", przygotowany pod kierunkiem Krystyny Cieszyńskiej

III miejsce

Klara LEBIODA, Katarzyna BIENIASZ, Aleksandra KARNAT, Zuzanna TUTAK z Publicznej SP Nr 5 oraz Publiczna SP z OMS Nr 2 i LO im. KEN w ZSO w Stalowej Woli za projekt „Kroplówka dla pszczół”, przygotowany pod kierunkiem ks. mgr Bogdana Łubika

W kategorii liceum ogólnokształcące:

I miejsce

Patryk GÓRSKI, Gabriela RUTKIEWICZ z LXXX Liceum Ogólnokształcącego im. Leopolda Staffa w Warszawie za projekt „Stworzenie projektu i prototypu wyrzutni ratowniczej „Life Gun”, przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Kazimierza Okraszewskiego

II miejsce

Igor RUSIECKI, Artur KAMIENIECKI z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni za projekt „USV "Czajka", przygotowany pod kierunkiem dr. inż. Zbigniewa Usarka

III miejsce

Krzysztof ROGIŃSKI, Roksana FALKOWSKA, Marcin SZYSZKO, Jędrzej PIWOWARCZUK z I LO im. Bolesława Krzywoustego, LO im. A. Mickiewicza oraz Zespołu Szkół „Elektryk" im. Noblistów Polskich w Słupsku za projekt „Bezpieczna jazda", przygotowany pod kierunkiem mgr Grażyny Linder

Wyróżnienie FSNT-NOT

Paweł MICHOŃSKI, Paweł SZCZEPAŃSKI, Oskar ALEKSANDROWICZ z I Społecznego LO im. "Zjednoczonej Europy" Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Słupsku za projekt „Automatyczny system gaśniczy w pojazdach osobowych”, przygotowany pod kierunkiem mgr Grażyny Linder

W kategorii technikum:

I miejsce

Mikołaj KOŁO, Mikołaj KŁAKULAK , Filip SZAFRANIAK  z Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim za projekt „Dron z Aed”, przygotowany pod kierunkiem dr. Pawła Sobczaka

II miejsce

Mateusz ŻUK, Mateusz SKUPIEŃ, Łukasz PYTLOWANY z Technikum Nr 2 im. Stefana Banacha w Jarosławiu za projekt „Autonomiczny pies przewodnik - asystent osób starszych i niewidomych”, przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Mariusza Skupnia oraz mgr inż. Krzysztofa Żołyniaka

III miejsce

Adam CIESIELSKI, Kacper RADZIKOWSKI, Dawid TARABASZ z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 oraz Technikum Łączności im. prof. dra. Inż. Janusza Groszkowskiego w Warszawie za projekt „Innowacyjne stanowisko do wykonywania doświadczeń fizycznych, wspomagane komputerowo. Instrukcje do przeprowadzania ćwiczeń”, przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Andrzeja Wrony i mgr Anny Piotrowskiej

--------------------------------------------------------------

Wyróżnienie FSNT-NOT

Piotr KRZYCZKOWSKI - KL. IV, Jakub KIERASIŃSKI - KL. IV z Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu za projekt „Stanowisko do programowania sterownika PLC oraz panelu operatorskiego HMI sterującego przemysłowym transporterem taśmowym za pomocą falownika oraz badania zaawansowanych czujników optycznych wraz z elementami pneumatycznymi. Przygotowanie instrukcji do prowadzenia ćwiczeń symulujących realne warunki industrialne”, przygotowany pod kierunkiem dr. inż. Marcina Makowskiego

Adam PRZYBYSZ z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku za projekt „Mikroprocesorowy wykrywacz burz”, przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Mariana Chrapko

----------------------------------------------------------

WYRÓŻNIENIA STOWARZYSZENIA POLSKICH WYNALAZCÓW I RACJONALIZATORÓW (SPWIR)

- kategoria Szkoła Podstawowa

Izabela KSIĄŻEK, Bartosz KOŁACIŃSKI, Julia CZAJKOWSKA z Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Tarczynie za projekt „Zielona gwiazda miasta (Green Star City)”, przygotowany pod kierunkiem mgr Katarzyny Maszczyk

- kategoria Liceum

Grzegorz MAZUR, Przemysław KINASZ z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu za projekt "SKINPROTECTOR" - innowacyjny asystent opalania”, przygotowany pod kierunkiem dr inż. Piotra Kisiela

 - kategoria Technikum

Filip GLIBOWSKI, Stanisław MICHALSKI z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie za projekt „Budowa robota wspomagającego samodoskonalenie w zakresie układania kostki Rubika”, przygotowany pod kierunkiem mgr Magdaleny Polak

Laureaci Konkursu i wyróżnieni zostali zaproszeni przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów do wystawienia swoich prac podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS w październiku 2021 r.

Trzecią część Gali rozpoczęło wystąpienie prof. Stanisława Wincenciaka – przewodniczącego Komitetu Głównego OWT. Przypomniał on historię i cele Olimpiady oraz trudności, z jakimi przyszło zmierzyć się w podsumowywanej XLVII edycji OWT.
 

Laureaci XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej  - grupa mechaniczno-budowlana

Lp.

Imię i Nazwisko

Szkoła

Opiekun

Pkt

Lok.

1

Korneliusz OBARSKI

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie

Piotr KONONOWICZ

92

I

2

Michał TROJANOWSKI

V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

Andrzej KOŹMIC

90

II

3

Bartosz DĄBROWSKI

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

Sławomir ŻUBER

80

III

4

Igor KĘDZIERAWSKI

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

Hanna JAROSZ

79

IV

5

Adam  STANOWSKI

I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku

Mariusz SOBCZAK

78

V

6

Piotr KLUBA

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku

Grzegorz ŁOPATKA

77

VI

7

Filip LANGIEWICZ

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

Hanna JAROSZ

73

VII

8

Aleksander SARZYNIAK

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie

Joanna POŹNIAK

71

VIII

9

Kacper OMIELIAŃCZYK

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

Piotr CHOMIENIA

70

IX

10

Wojciech WEREMCZUK

VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Sławomir LICHOTA

68

XGrupa elektryczno-elektroniczna


Lp.

Imię i Nazwisko

Szkoła

Opiekun

Pkt

Lok.

1

Szymon  STRZELCZYK

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie

Paweł KELM

93

I

2

Krzysztof SŁONKA

Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie

Teresa NOWOSAD

88

II

3

Karol WILK

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu

Eliza BARON

79

III

4

Wiktor  NOWACKI

Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

Stanisław SITEK

75

IV

5

Marek PAWŁOWSKI

Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie

Mirosław PASZKOWSKI

66

V

6

Mateusz WAWRZYNIAK

Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju

Jacek KLUBA

65

VI

7

Piotr  SOWIŃSKI

Zespół Szkół Nr 36 im. M . Kasprzaka w Warszawie

Małgorzata NADOLNA

61

VII

 

Po ceremonii wręczania nagród prowadzący uroczystość red. Janusz Kowalski w imieniu organizatorów podziękował: Ministerstwu Edukacji  i Nauki, uczestnikom konkursu Młody Innowator i Olimpiady  oraz nauczycielom za zaangażowanie i  szczególną aktywność w kreowaniu postaw innowacyjnych wśród uczniów oraz Terenowym Jednostkom Organizacyjnym FSNT-NOT  za zorganizowanie konkursu w swoich regionach oraz wszystkim gościom za udział w uroczystości. Szczególne podziękowania przekazał sponsorom i partnerom: PGNiG S.A, Fundacji PKO Banku Polskiego, Fundacji Adamed, Toruńskim Zakładom Materiałów Opatrunkowych S.A., za ufundowanie nagród i gadżetów. Partnerami Wydarzenia byli: Urząd Patentowy RP, NOT INFORMATYKA Sp. z o.o. ,  Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej.

Następnie uczestnicy uroczystości zrobili pamiątkowe zdjęcia i zostali zaproszeni na poczęstunek.

W trakcie uroczystości podsumowania konkursu młodzi ludzie mieli okazję do zaprezentowania swoich projektów mediom i udzielenia swoich pierwszych w życiu wywiadów. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.