„Społeczeństwo wiedzy – mit czy szansa dla Polski” ? Pod takim hasłem odbyła się w 2009 r. konferencja w Warszawie, podczas której określono pozycję Polski wobec najbardziej innowacyjnych krajów europejskich. Wskazano na pilną potrzebę określenia działań, jakie należy podjąć, aby społeczeństwo polskie nadrobiło tzw. lukę innowacyjną wobec państw - liderów Unii Europejskiej.

Wychowanie do twórczości technicznej i innowacyjności należy traktować jako jeden z głównych priorytetów w kształtowaniu postawy obywatelskiej we współczesnej szkole.
Apel podsekretarza stanu z 2009 r. w MEN Krzysztofa Stanowskiego (koordynatora Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji w Polsce), dotyczący promowania i wspierania kreatywności - zwłaszcza rozwijania myślenia innowacyjnego młodych ludzi był m.in. inspiracją do kontynuacji organizowanego od trzech lat przez FSNT-NOT konkursu „Młody Innowator”. Celem tego konkursu jest rozwijanie twórczego myślenia i krzewienie innowacyjnych postaw u dzieci i młodzieży.

Aby sprostać tym wyzwaniom chociaż w części, zachęcamy do uczestnictwa w IV edycji Konkursu uczniów szkół podstawowych (klasy IV, V, VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Tematem projektu zgłoszonego w konkursie może być dowolne rozwiązanie polegające na udoskonaleniu już istniejącego lub opracowaniu nowego, mającego cechy oryginalności. Zaleca się aby rozwiązanie było jak najprostsze.

Konkurs ma ważny aspekt wychowawczy – zakłada wiele działań zespołowych, uczy wspólnego realizowania zadań, a tym samym organizacji i odpowiedzialności, jednoczy dzieci wokół wspólnego celu. Dla uczniów już sam udział w konkursie jest dużym wyzwaniem. Wielu dotychczasowych uczestników wykazało się techniczną wyobraźnią, a nagrodzone i wyróżnione prace odznaczały się oryginalnością. Udział w konkursie dał uczniom szansę osiągnięcia pierwszego poważnego sukcesu. Uświadomił im jak wielki i niewykorzystany potencjał intelektualny, techniczny i innowacyjny w nich drzemie, co było widoczne podczas finałów poprzednich edycji Konkursu. (Patrz: www.not.org.pl; konkursy)

KONKURS PRZEBIEGA W TRZECH ETAPACH:

I stopień – eliminacje szkolne - do 1 marca 2011, organizują nauczyciele i uczniowie danej szkoły

II stopień – eliminację okręgowe do 31 marca 2011 r., organizują członkowie Towarzystwa Kultury Technicznej, przedstawiciele Wojewódzkich Ośrodków Metodycznych, Kuratoriów i Terenowych Jednostek FSNT-NOT

III stopień – eliminacje ogólnopolskie do 12 maja 2011 r., organizuje FSNT-NOT.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi w pierwszej dekadzie czerwca 2011 r.

Chcesz być gospodarki kreatorem, zostań innowatorem !

Nie obniżaj swego lotu
Zgłoś udział w Konkursie NOT-u
„Kliknij” szybko do swej głowy
z pewnością znajdziesz tam pomysł gotowy.
Przyślij go natychmiast na adres mailowy:
ewa.lukasik@not.org.pl