Jego organizatorem jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, a wykonawcą Zespół Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT.
 
Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych produktów, technologii i usług.
Ideą przyświecającą temu wydarzeniu jest przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców oraz pomoc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań,
które w założeniu mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego Polski.

Udział w Konkursie mogą zgłaszać firmy polskie i zarejestrowane w Polsce firmy zagraniczne oraz podmioty gospodarcze i osoby fizyczne z Polski i krajów, których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka.

Kandydaci zgłaszają swój udział w jednej z spośród 13 kategorii: budownictwo, energetyka, transport, komunikacja, informatyka, mechanika, maszyny i urządzenia, telekomunikacja, gospodarka wodna, przemysł spożywczy, farmaceutyczny, rolnictwo, leśnictwo, technika wojskowa.

Pierwszy termin zgłoszenia mija 31 sierpnia, a drugi 15 października.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 14 listopada podczas uroczystej gali w Warszawskim Domu Technika NOT