Jego organizatorem jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, a wykonawcą Zespół Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT.
 
Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych produktów, technologii i usług.
Ideą przyświecającą temu wydarzeniu jest przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców oraz pomoc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań,
które w założeniu mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego Polski.

Udział w Konkursie mogą zgłaszać firmy polskie i zarejestrowane w Polsce firmy zagraniczne oraz podmioty gospodarcze i osoby fizyczne z Polski i krajów, których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka.Kandydaci zgłaszają swój udział w jednej z spośród 13 kategorii: budownictwo, energetyka, transport, komunikacja, informatyka, mechanika, maszyny i urządzenia, telekomunikacja, gospodarka wodna, przemysł spożywczy, farmaceutyczny, rolnictwo, leśnictwo, technika wojskowa.

Termin zgłoszenia projektów do Konkursu mija 9 października br.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 7 listopada 2018r. podczas uroczystej gali w Warszawskim Domu Technika NOT.

Generalnym sponsorem Konkursu jest KGHM Polska Miedź S.A.

Głównym sponsorem Konkursu - Spółka System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A.


Regulamin Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny na stronie internetowej

http://www.laurinnowacyjnosci.pl/