Konkurs - INŻYNIEROWIE DLA NIEPODLEGŁEJ POLSKI

Data publikacji: 2021-08-18 15:44:00

FSNT-NOT ogłasza konkurs na opracowanie gry planszowej o tematyce poświęconej  historii polskiej myśli technicznej, biografiom i dorobkowi słynnych wynalazców i konstruktorów działających w kraju i zagranicą. Celem projektu jest przypomnienie roli polskich inżynierów w przeszłości oraz upowszechnienie wiedzy o małych i wielkich budowniczych II RP.

Projekt jest adresowany do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych I stopnia).

Konkurs będzie realizowany w trzech etapach: szkolnym (etap I), w  jego wyniku wytypowani na poziomie regionalnym autorzy projektów przystąpią do II etapu, który będzie polegał na udziale w interaktywnych warsztatach internetowych pt. ”Inżynieria gier planszowych”.
Osoby, które pozytywnie zaliczą warsztaty, przedstawiają swoje prace konkursowe Komisji Konkursowej (etap III). Wyłonieni finaliści wezmą udział w uroczystej Gali Finałowej, podczas której zostaną ogłoszeni zwycięzcy konkursu.

Termin nadsyłania prac konkursowych został wydłużony do 10 grudnia 2021 r.

Sponsorem Strategicznym projektu jest „Polska Spółka Gazownictwa” Sp. z o.o. z Grupy Kapitałowej PGNiG, największy w Europie operator systemu dystrybucyjnego gazu.

Informacji na temat zasad konkursu udziela Malwina Wronowska, tel: 22 250 22 12, e-mail: konkurs@not.org.plZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!Patronat Honorowy:

            MEiN               Urząd Dozoru Technicznego         Urząd Patentowy RP

                   

Sponsor Strategiczny:                                                             Partner:

                PSG                                                  Centralna Biblioteka Wojskowa

                                       

Sponsor

ORLEN
Darczyńca:

                 PGE

Patronat Medialny:

                    

Pliki do pobrania


W pliku "REGULAMIN" znajdują się załączniki:

  • FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE GRY PLANSZOWEJ PT. „INŻYNIEROWIE DLA NIEPODLEGŁEJ POLSKI”
  • POTWIERDZENIE AKCEPTACJI REGULAMINU KONKURSU „INŻYNIEROWIE DLA NIEPODLEGŁEJ POLSKI” I ZGODA NA UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
  • ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE „INŻYNIEROWIE DLA NIEPODLEGŁEJ POLSKI” ORAZ POTWIERDZENIE AKCEPTACJI REGULAMINU KONKURSU ZGODA NA UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

REGULAMIN.pdf