Zarząd Główny 4 lutego 2010 r. zatwierdził regulamin tego konkursu. Konkurs będzie realizowany dwuetapowo: I etap – eliminacje przeprowadzane przez Zarządy Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT i II etap – finał organizowany przez Zarząd Główny FSNT-NOT. Zgłoszenia kandydatów do I ogólnopolskiej edycji wznowionego konkursu
„Mistrz Techniki FSNT-NOT” będą przyjmowane do 15 lutego 2011 r.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom jest planowane podczas finalnej Sesji XXIV Kongresu Techników Polskich (Łódź, 24-25 maja 2011 r.).