Uroczystość odbyła się 17 czerwca 2008r. w Warszawskim Domu Technika NOT i zgromadziła przedstawicieli władz FSNT-NOT, sponsorów no i oczywiście młodych laureatów, którzy zostali nagrodzeni w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa i gimnazjum. Jury nagrodziło m.in. TURBO buty, chwytak do gwoździ, suszarkę do tablicy szkolnej, elektryczny wentylator z czujnikiem ruchu.

We wrześniu 2007r. Naczelna Organizacja Techniczna wspólnie z Towarzystwem Kultury Technicznej, z inicjatywy i przy wybitnym współdziałaniu Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Doskonalenia Kadr, ogłosiła konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pn. „Młody INNOWATOR”. Jego celem jest zmiana świadomości młodych Polaków, którzy w niedługim czasie tworzyć będą gospodarkę opartą na wiedzy.
Patronat merytoryczny nad konkursem objął Minister Edukacji Narodowłej. Patronat medialny sprawuje „Przegląd Techniczny” –Gazeta Inżynierska (140 lat istnienia).

Spotkanie prowadziła wiceprezes NOT - Ewa Mańkiewicz-Cudny, która powitała uczestników: dzieci, nauczycieli, przedstawicieli władz NOT, TJO i sponsorów.
Laureatom pogratulował prezes NOT - Wojciech Ratyński oraz z-ca przewodniczący Komitetu Doskonalenia Kadr FSNT-NOT – Okraszewski (na zdjęciu pierwszy z lewej) ,
po czym rozpoczęło się wręczanie nagród w następującej kolejności:

w kategorii – szkoła podstawowa

I miejsce - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12
w Warszawie – dyplom „Młody Innowator”
1.Aleksandra Racinowska
2.Karolina Pyrzanowska
3.Dorota Fijałkowska
za pracę zespołową – TURBO BUTY
pod kierunkiem Ewy Królickiej – dyplom uznania

II miejsce - uczeń Szk. Podst. im. Wł. Broniewskiego
w Zambrowie - Adam Gosk
za pracę – CHWYTAK DO GWOŹDZI
wykonaną pod kierunkiem Zbigniewa Katarzyńskiego
Zgłoszona przez Łomżyńską Radę FSNT-NOT

w kategorii – gimnazjum

I miejsce - Uczniowie Gimnazjum nr 14 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. J.F. Kennedy’ego w Bytomiu
1.Paweł Mytych
2.Daniel Rzeźnik
Za pracę zespołową – ELEKTRYCZNY WENTYLATOR
Z CZUJNIKIEM RUCHU
pod kierunkiem Krytyny Marusiak
Zgłoszona przez Śląską Radę NOT FSNT w Katowicach

II miejsce - uczeń Publicznego Gimnazjum nr 2 w Jelczu Laskowicach - Damian Olchówka za pracę SUSZARKA DO TABLICY SZKOLNEJ
wykonaną pod kierunkiem Dariusza Kijanki
Zgłoszona przez Wrocławską Radę FSNT-NOT

 

Podziękowanie wychowawcy Beacie Lasota ze Świetlicy Środowiskowej „Przymierze Rodzin” z Ursusa za zorganizowanie Konkursu w świetlicy,
a uczniom VI kl. Szkoły Podstawowej w Ursusie:
Daniel Jakubowski
Marcin Taszyński
Bartłomiej Rychlewski
za pracę zespołową „PODUSZKA ERGONOMICZNA DLA UCZNIA”. Nagrodę ufundowało SPWiR za realizację najprostszego pomysłu

SPONSORZY KONKURSU:

  •     Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
  •     Wydawnictwo „Arkady”
  •     Urząd Patentowy RP