Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się w obecności Wicepremiera i Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka, 30 maja 2009r., w Muzeum Techniki NOT w Warszawie.

Jury pod przewodnictwem prof. Czesława Waszkiewicza oceniło łącznie 14 nadesłanych czasopism technicznych i popularnonaukowych, wydanych w roku 2008. Wybrano najlepsze, wg obowiązujących kryteriów, periodyki w dwóch kategoriach:
>popularnonaukowej: „Wiedza i Życie” nr 9/2008
(red. nacz. Elżbieta Wieteska)
>czasopism branżowych: „Urządzenia dla Energetyki”
nr 7/2008
(red. nacz. Marek Bielski).
Foto nr 032 (Bielski przemawia)
Celem Konkursu było wyłonienie najlepszego, jeśli chodzi o upowszechnianie kultury technicznej, numeru czasopisma technicznego oraz popularnonaukowego. Redakcje same wybrały najlepsze ich zdaniem numery opublikowane w 2008 roku. Dokonując ich oceny Jury brało pod uwagę m.in. dostosowanie numeru do założonego kręgu czytelników, aktualność i atrakcyjność tematyki, rozmaitość form dziennikarskich, poprawność językową, szatę graficzną.
W czasach głębokiego kryzysu nauk technicznych w Polsce, szczególnego znaczenia nabiera politechnizacja społeczeństwa – również za pośrednictwem tytułów prasowych. Obecność Wicepremiera i Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka na uroczystym rozstrzygnięciu Konkursu jest ważnym i pozytywnym sygnałem.