Komitet przyjął następujące kryterium kwalifikacyjne:
  • w grupie mechaniczno-budowlanej przyjęto kryterium 65 punktów, co dało 37 zawodników;
  • w grupie elektryczno-elektronicznej przyjęto kryterium 50 punktów, co dało 27 zawodników.
Razem zakwalifikowano 64 zawodników. Lista zakwalifikowanych w załączeniu
Wśród nich są 4 dziewczęta z  Krakowa, Łodzi, Radomia i Włocławka.

Przyjęto także, dla każdej z grup tematycznych, zadania i problem techniczny na zawody finałowe.

Zawody odbędą się w dniach 7 - 9 kwietnia br. we Wrocławiu.
Ich organizatorem będzie Rada Wrocławska FSNT-NOT wraz z Dolnośląskim Komitetem Okręgowym OWT