W zawodach finałowych wzięło udział 55 zawodników reprezentujących 38 szkół. Zostali oni wyłonieni spośród 8 524 uczniów z 444 szkół ponadgimnazjalnych, którzy w październiku 2013 r. przystąpili do zawodów szkolnych.

Po dwóch dniach intensywnych zmagań, w trakcie których zawodnicy pierwszego dnia zawodów rozwiązywali 2 spośród 3 zadań, a drugiego dnia problem techniczny, Komitet Główny OWT, na podstawie § 7 Regulaminu OWT, wyłonił laureatów i finalistów XL Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Laureatami rozgrywanej w roku szkolnym 2013/2014 Olimpiady zostali:


w grupie tematycznej elektroniczno-elektronicznej:

 •     Tomasz GOLIS (98 pkt na 100 możliwych), uczeń ZS Łączności im. prof. Stanisława Fryzego w Gliwicach, podopieczny p. Adama STRZYŻA
 •     Kamil SMYCZEK, uczeń ZS nr 6 im. Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, podopieczny p. Jacka KLUBY
 •     Dariusz BROŻYNA, uczeń ZS nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle, podopieczny p. Wojciecha ŹREBCA
 •     Dawid CHMIEL, uczeń III LO im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, podopieczny p. Marka PACHOLSKIEGO
 •     Filip OLESZEK, uczeń ZS Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, podopieczny p. Andrzeja ŁANUSZKI
 •     Mateusz RACZYŃSKI, uczeń Katolickiego LO im. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie
 •     Paweł GAJEWSKI, uczeń ZS Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

w grupie tematycznej mechaniczno-budowlanej:


 •     Jakub KOCOT, uczeń I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, podopieczny p. Anny LEGWANT
 •     Michał KAZANIECKI, uczeń XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, podopieczny p. Włodzimierza ZIELICZA
 •     Adrian NARUSZKO, uczeń VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, podopieczny p. Sławomira LICHOTY
 •     Waldemar KOŁODZIEJCZYK, uczeń I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, podopieczny p. Anny LEGWANT
 •     Mateusz JEŻEWSKI, uczeń II LO im. Mieszka I w Szczecinie, podopieczny p. Beaty SENKOWSKIEJ
 •     Małgorzata ŁAZUKA, uczennica I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie, podopieczna p. Kamila KAMIŃSKIEGO
 •     Krystian PLACKOWSKI, uczeń I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, podopieczny p. Mirosławy ŻUBER


Tytuły finalistów XL OWT uzyskało 14 zawodników, po 7 w każdej z grup tematycznych.

Uroczystość podsumowania XL OWT prowadził gospodarz, JM Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Stanisław Adamczak, który jest także od wielu lat przewodniczącym Świętokrzyskiego Komitetu Okręgowego OWT w Kielcach.
Podsumowanie odbyło się w niedzielę, 13 kwietnia 2014 r., w Auli Politechniki Świętokrzyskiej. Wzięli w nim udział m.in.: Senator RP Krzysztof Słoń, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Beata Oczkowicz, wiceprezes Urzędu Patentowego RP Sławomir Wachowicz oraz przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych województwa świętokrzyskiego i miasta Kielce.

W uroczystości podsumowania XL OWT uczestniczyła również prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny. Naczelna Organizacja Techniczna jest organizatorem Olimpiady, której zadanie to powierzyło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zabierając głos pani prezes pogratulowała laureatom i ich opiekunom sukcesu, podziękowała gospodarzom i organizatorom za wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie zawodów finałowych w Kielcach. Pani prezes odznaczyła pomysłodawcę OWT, dr Zygmunta Kalisza Złotą Odznaką Honorową NOT.

Po wręczeniu nagród rzeczowych i wyróżnień ufundowanych laureatom przez sponsorów zawodów, tradycyjną formułę: „Uważam zawody 40 Olimpiady Wiedzy Technicznej za zamknięte” wygłosił przewodniczący Komitetu Głównego OWT prof. Wojciech Radomski.


Instytucjami wspomagającymi zawody finałowe 40 OWT były:

 • Urząd Patentowy RP
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Urząd Miasta Kielce
 • Firma Federal Mogul
 • ISKRA Centrum Narzędzi Specjalnych
 • Świętokrzyska Rada FSNT NOT
 • Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Św.
 • Coca-Cola HBC Polska
 • Kobex Group Sp. z o.o.
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa
 • Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
 • Smart-kom Kielce
 • Dorbud S.A. Kielce

Organizatorzy dziękują też pani prof. Barbarze Oderfeld-Nenckiej, która ufundowała nagrodę im. prof. Jana Oderfelda, ś.p. Honorowego Przewodniczącego OWT, dla laureatki OWT