Wystartowała nowa edycja Konkursu
"Mistrz Techniki FSNT NOT"

Konkurs ma na celu:

  •     inspirowanie zespołów lub osób do podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć,
  •     wyróżnianie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć technicznych,
  •     promocję i utrwalanie dorobku twórców techniki.

Konkurs jest realizowany dwuetapowo:

  •     I etap – eliminacje przeprowadzane są przez Zarządy Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT
  •     II etap – finał organizowany przez Zarząd Główny FSNT NOT

Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w 2015 r. podczas XXV Kongresu Techników Polskich