Podczas Sesji Finalnej XXIV Kongresu Techników Polskich - Łódź 24-25 maja 2011 odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród pierwszej po wznowieniu edycji Konkursu Mistrz Techniki FSNT-NOT.

Pierwszy etap Konkursu został przeprowadzony przez Terenowe Jednostki Organizacyjne, które zgłosiły do drugiego finałowego etapu 27 opracowań.
Powołana przez Zarząd Główny FSNT-NOT dziesięcioosobowa Ogólnopolska Komisja Konkursu Mistrz Techniki FSNT-NOT 2010-2011, po dokładnym przeanalizowaniu zgłoszonych innowacyjnych rozwiązań technicznych, wyłoniła laureatów tej edycji Konkursu.
W związku z bardzo wysokim poziomem nadesłanych prac Komisja postanowiła nadać tytuł Mistrza Techniki FSNT-NOT 2010/2011 oraz przyznać aż pięć wyróżnień.


Tytuł MISTRZA TECHNIKI 2010/2011 otrzymał zespół

MINE MASTER Sp. z o.o. w Wilkowie
w składzie:
mgr inż. Lesław Ostapów
mgr inż. Ryszard Makuchowski
mgr inż. Krzysztof Okrent
mgr inż. Robert Rak
mgr inż. Jacek Kulas
mgr inż. Wiesław Kaźmierczak
oraz
prof. dr hab. inż. Janusz Reś - AGH w Krakowie
za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego pt. „Samojezdna wiertnica typu Face Master 2.3”


Prezes firmy MINE MASTER Sp. z o.o. Jerzy Nadolny i nagrodzony zespól autorski odebrali Statuetkę Mistrza Techniki FSNT-NOT 2010/2011 i dyplomy gratulacyjne z rąk Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierda Dziekońskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosława Stępnia, Prezes NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny oraz Przewodniczącego Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej, Wiceprezesa FSNT-NOT Stefana Góralczyka.
Praca została zgłoszona do Konkursu przez Radę FSNT-NOT „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy.

Ogólnopolska Komisja Konkursu Mistrz Techniki FSNT-NOT przyznała pięć równorzędnych wyróżnień. Otrzymali je:

1. Pan inż. Bogumił Bereś z Biura Projektowego „B” Bogumił Bereś
za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego pt. „Szybowiec wysoko-wyczynowy klasy 15 metrowej SZD-56-2 DIANA - 2”
Praca została zgłoszona przez TJO FSNT-NOT w Bielsku-Białej


2. Zespół Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej
i Wytwórni Pomp Hydraulicznych Sp. z o.o. w składzie:
prof. dr hab. inż. Wacław Kollek - Politechnika Wrocławska
dr inż. Piotr Osiński - Politechnika Wrocławska
inż. Witold Kozłowski - WPH Sp. z o.o.
mgr inż. Janusz Rutański - Politechnika Wrocławska
za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego pt. „Wdrożenie nowej generacji pomp zębatych serii PZ5 do produkcji”
Praca została zgłoszona przez TJO FSNT-NOT we Wrocławiu


3. Zespół Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej w składzie:
prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak
dr inż. Magdalena Gajewska
dr inż. Ewa Wojciechowska
dr inż. Arkadiusz Ostojski za
opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego pt. „Wdrożenie i promocja inżynierii ekologicznej na przykładzie przydomowych oczyszczalni ścieków”
Praca została zgłoszona przez TJO FSNT-NOT w Gdańsku4. Zespół autorski w składzie:
mgr Mariusz Strzecha - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu
prof. dr hab. Henryk Knapik - AWF Katowice
dr n. med. Paweł Baranowski - Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „STOCER”
dr inż. Jan Pasiak - Politechnika Radomska
za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego pt. „Dwupłytowy posturograf - człowiek zazwyczaj ma dwie nogi - nowe ujęcie stabilograficzne”
Praca została zgłoszona przez TJO FSNT-NOT w Radomiu


5. Pan mgr inż. Janusz Mytych z firmy ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego pt. „Pokrywa otworu zasypowego baterii koksowniczej”
Praca została zgłoszona przez TJO FSNT-NOT w Opolu