VII edycja Konkursu została przeprowadzona w roku szkolnym 2013/2014 wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Do oceny przez Jury Krajowe Konkursu nadesłano 41 projektów przygotowanych przez 92 uczniów. Spośród tych prac postanowiono nagrodzić 15 projektów przygotowanych przez 27 uczniów. Organizatorami pierwszych eliminacji były Terenowe Jednostki Organizacyjne NOT w całym kraju.

Celem Konkursu organizowanego przez FSNT-NOT wraz ze Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Towarzystwem Kultury Technicznej jest kształcenie umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce; rozwój pomysłowości i zaradności oraz wiary we własne możliwości, nieodzownej w dorosłym życiu w momencie konieczności przekwalifikowania się; wyczulenie na potrzeby rynku (nowe produkty, usługi) oraz zdobywanie umiejętności pracy w zespole.

Galę podsumowującą otworzyła prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny. Następnie list od Tadeusza Sławeckiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej odczytał dyrektor w MEN Jerzy Deneka. Gratulacje laureatom i organizatorom Konkursu przekazał wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński oraz przedstawiciel Prezes Urzędu Patentowego RP Piotr Brylski. Jako ostatni w części powitalnej głos zabrał Prezes SPWiR Michał Szota.

Po części oficjalnej przystąpiono do nagradzania laureatów oraz ich opiekunów dyplomami i nagrodami ufundowanymi przez sponsorów Konkursu.

Jury Konkursu pod przewodnictwem prezes FSNT-NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny oceniło prace wykonane przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych pod względem pomysłowości, oryginalności rozwiązania, przydatności, wpływu na poprawę warunków bezpieczeństwa, dostępności wykorzystanych materiałów, estetyki wykonania przygotowanej dokumentacji i projektu oraz umiejętności pracy w zespole.

Zwycięzcami VII edycji Konkursu o tytuł Młodego Innowatora zostali:

W kategorii szkoła podstawowa dwa równorzędne I miejsca przyznano:
Robertowi Chudy, uczniowi V kl. Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej za pracę „Ogólnodostępna lista zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych w Gdańsku”, przygotowaną pod kierunkiem mgr Anety Szczepańskiej, zgłoszonej przez Pomorską Radę FSNT-NOT w Gdańsku
oraz
uczennicom – Klaudii Makos, Natalii Bęza, Adriannie Felczyńskiej, Alicji Olesińskiej z IV kl. Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Stępkowskiego w Tarczynie, za pracę „Laska dla niewidomych”, przygotowaną pod kierunkiem mgr inż. Ewy Błędowskiej-Kempińskiej, zgłoszoną przez Radę Stołeczną NOT ;

II miejsce – Cezary Skoraszewski, uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu, autor pracy „Rozlewak imprezowy do wody”, przygotowanej pod kierunkiem mgr Grażyny Michalczyk, zgłoszonej przez FSNT NOT Radę w Poznaniu,

III miejsce – Adam Janiszewski z V kl. Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Stępkowskiego
w Tarczynie, za pracę „Miasto przyszłości, przygotowaną pod kierunkiem mgr inż. Ewy Błędowskiej-Kempińskiej, zgłoszoną przez Radę Stołeczną,


W kategorii gimnazjum:
I miejsce – Katarzyna Chrapko, uczennica kl. I Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nisku, za pracę „Badania nad zastosowaniem infradźwięków do diagnozy
i bezinwazyjnego leczenia chorych organów człowieka”, przygotowaną pod kierunkiem mgr Danuty Nycz. Praca zgłoszona przez NOT Radę w Rzeszowie;

II miejsce – Jakub Zyngier, uczeń kl. III Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi
w Połańcu, za pracę „Zatrzymaj się i … żyj, czyli bezpieczny przejazd“, wykonany pod kierunkiem mgr Małgorzaty Głockiej i mgr Beaty Zyngier, zgłoszony przez NOT FSNT Radę w Tarnobrzegu;

Dwa równorzędne III miejsca przyznano:
uczniom Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Wyszyńskiego w Nisku - Wojciechowi Habigier kl. II
i Katarzynie Chrapko kl. I, za pracę „Wykrywacz smogu elektromagnetycznego“, przygotowaną pod kierunkiem mgr. Waldemara Boryckiego, zgłoszona przez NOT FSNT Radę w Rzeszowie
oraz
uczniom III kl. Gimnazjum im. Prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku - Mateuszowi Skowronowi i Natalii Czarneckiej, za pracę „Bimetalowy wykrywacz pożarów”, wykonaną pod kierunkiem mgr Filipa Bartosiaka. Pracę zgłosiła Łódzka Rada FSNT-NOT.

W kategorii liceum ogólnokształcące:
I miejsce – Kuba Marczewski i Adam Sobczyk z kl. I VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, za pracę zespołową „Elektroniczny opiekun”, przygotowaną pod kierunkiem mgr Sławomira Lichoty, zgłoszoną przez Radomską Radę FSNT NOT;

II miejsce – Jessica Spaczynski i Kacper Kocioł z III kl. II. Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza za pracę „Udoskonalony ambulans”, przygotowaną pod kierunkiem mgr Grażyny Linder, zgłoszoną przez Pomorską Radę FSNT NOT w Gdańsku.

W kategorii technikum:
I miejsce – Dawid Małkowicz, Kevin Paleń, Mateusz Marzec z kl. II Technikum Mechatronicznego – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, za pracę „Badanie czystości wody w rzece metodą laserową”, przygotowaną pod kierunkiem mgr inż. Mariana Chrapko, zgłoszoną przez NOT Rzeszów.

Dwa równorzędne II miejsca przyznano:
Tomaszowi Krzywickiemu, uczniowi IV kl. Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach za pracę „Rozproszony system interaktywnego monitoringu elementem inteligentnego budynku – Centrum Monitoringu v2.0”, przygotowaną pod kierunkiem mgr Marcina Kapturskiego, zgłoszoną przez Warmińsko-Mazurską Radę FSNT NOT w Olsztynie
oraz
Mateuszowi Morawskiemu, Tomaszowi Sikorze, Michałowi Sroce z III kl. Technikum
przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu za pracę „Metoda napełniania gazem szlachetnym przestrzeni międzyszybowych w oknach wbudowanych” wykonaną pod kierunkiem mgr. inż. Jarosława Gawrysia, zgłoszoną przez NOT FSNT Radę w Opolu;

III miejsce – Wojciech Zajda, uczeń kl. III Technikum Mechatronicznego przy Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, za opracowanie projektu „BOYAK” - uniwersalny dron użytkowy pod kierunkiem mgr inż. Mirosława Trybały, zgłoszonego przez Beskidzką Radę FSNT NOT w Bielsku-Białej.

Nagrodę specjalną Prezesa FSNT-NOT za interdyscyplinarny charakter projektu i wrażliwość społeczną uczniom - Adrianowi Pikus i Emilianowi Ścibisz z kl. III Technikum Hutniczo-Mechanicznego przy Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, za przygotowanie projektu „Opaska medyczna” pod kierunkiem mgr inż. Radosława Moskala. Projekt zgłoszony przez NOT FSNT Radę w Kielcach.

Ponadto Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów wyróżniło 4 projekty,

w kategorii – technikum:

„Innowacyjna strona internetowa udostępniająca wiedzę w zakresie systemów operacyjnych” autorstwa Alberta Krzyżaka, Rafała Garbackiego, Adriana Stępaka, uczniów kl. III Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli, przygotowanego pod kierunkiem mgr. Krzysztofa Czerwińskiego i mgr Roberta Śliwy, zgłoszonego przez NOT FSNT Radę w Tarnobrzegu;

„Lokalizator pojazdu G-LOG” autorstwa Mikołaja Owczarczaka z IV kl. Technikum przy Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu, przygotowanego pod kierunkiem mgr inż. Tomasza Nowackiego w Poznaniu. Pracę zgłosiła FSNT-NOT Rada w Poznaniu.

W kategorii – gimnazjum
„Inteligentne budownictwo mieszkaniowe” autorstwa uczniów II kl. Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie: Przemysława Krasnodębskiego, Michała Kruka, Kacpra Podgórskiego i Mateusza Kozdraka. Praca została przygotowana pod kierunkiem mgr inż. Ewy Błędowskiej-Kempińskiej, zgłoszona przez Radę Stołeczną NOT oraz

„Wodorowe ogniwo paliwowe” autorstwa - Pawła Rybackiego, Piotra Pańki, Macieja Szoty, uczniów III kl. Bydgoskiego Gimnazjum Klasycznego ZSO nr 1 w Bydgoszczy. Praca wykonana pod kierunkiem mgr Małgorzaty Górkiewicz-Wojewody, zgłoszona przez Bydgoską Radę FSNT;

Głównym sponsorem tegorocznej edycji Konkursu był PKN ORLEN.
Oprócz niego nagrody dla Młodych Innowatorów ufundowali: WASKO, Bank Ochrony Środowiska S.A., Jeronimo Martens - „Biedronka”, ASUS, Urząd Patentowy RP, Wydawnictwo ARKADY, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Wydawca „Młodego Technika” - firma AVT oraz redakcja czasopisma „Mechanik”.

Patronem medialnym Konkursu „Młody Innowator” jest
redakcja „Przeglądu Technicznego”