W uroczystości wzięli udział, wręczając laureatom nagrody i dyplomy: Rafał Lew-Starowicz - Z-ca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN, dr Alicja Adamczak -  Prezes Urzędu Patentowego, Ewa Mańkiewicz-Cudny - prezes FSNT-NOT, prof. Michał Szota – Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów i wiceprezes FSNT-NOT, a także Małgorzata Głębicka - Prezes Fundacji PKO Banku Polskiego – Główny Partner Konkursu oraz sponsorzy: Anna Perzanowska z Fundacji Grupy ADAMED  - program ADAMED SmartUP, dr Andrzej Kusyk  – Prezesa Wydawnictwa SIGMA- NOT, Maciej Wieloch – Prezes Spółki Akcelerator Innowacji NOT i Jerzy Rożek – Prezes Warszawskiego Dom Technika NOT.

Bohaterami uroczystości byli laureaci (lista w załączniku), uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych licealnych i techników, których prace i projekty zostały wyróżnione przez Jury działające pod przewodnictwem prezes Ewy Mańkiewicz-Cudny w składzie: Bogdan Bogdański – SPWiR, Marian Jasiński – SEP, Włodzimierz Hausner – TKT, Jan Kawiński – SPWiR, Ewa Królicka – TKT, Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa – PZITB, Ryszard Bajkowski – PZWiR, Kazimierz Okraszewski – SPWiR oraz Dariusz Raczkowski – SIMP.

Po wręczeniu nagród podziękowanie w imieniu wyróżnionych złożyła organizatorom wielokrotna laureatka Konkursu – Katarzyna Chrapko, uczennica 1 klasy Liceum Ogólnokształcącego w Nisku.

Konkurs jest realizowany pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”. Jego celem jest inspirowanie młodych Polaków do innowacyjnego myślenia w życiu i przyszłej pracy zawodowej. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczy pracy zespołowej – wspólnego realizowania zadań, organizacji i odpowiedzialności. Pobudza dzieci i młodzież do innowacyjnego myślenia oraz prowadzi do umiejętności rozwiązywania problemów. Pracą dzieci w ramach konkursu może kierować każdy nauczyciel, niezależnie od nauczanego przedmiotu, a jego uczestnikami mogą być uczniowie jednej lub kilku klas. Udział zespołów uczniowskich w konkursie polega na:
•    poszukiwaniu pomysłów – co można zmienić, udoskonalić, wymyślić, aby żyło nam się bezpieczniej, wygodniej, ładniej,
•    zbieraniu informacji – jak można to zrobić, z jakiego materiału, jakimi narzędziami, w jakiej kolejności,
•    wykonaniu określonego projektu, przedmiotu, modelu lub makiety,
•    przygotowywaniu prezentacji i przedstawieniu swojej pracy na forum klasy, szkoły.

Konkurs jest organizowany przez FSNT-NOT – Komitet Doskonalenia Kadr - wspólnie ze Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Towarzystwem Kultury Technicznej.