Komisja Konkursowa przyznała I miejsce Arturowi Karp i Szymonowi Łukasikowi za pracę magisterską pt. „Model pożaru budynku”, obronioną w AGH w Krakowie.

II miejsce przyznano Janowi Kaczmarowskiemu za pracę magisterską pt. „Ocena możliwości wykorzystania modelu HSI do analizy rozprzestrzeniania się pożaru lasu”, obronioną w SGGW w Warszawie.
III miejsce zdobyła Urszula Garlińska za pracę magisterską pt. „Optymalizacja wybranych warunków akustycznych pomieszczenia w kontekście zastosowania dźwiękowych systemów ostrzegawczych”, obronioną w SGSP w Warszawie.

Przyznano także wyróżnienia:

  • Ilonie Majka za pracę magisterską pt. „Badanie możliwości wykorzystania pomiarów chemicznego zapotrzebowania tlenu do określania rzeczywistego stężenia środka pianotwórczego w roztworze”, obronioną w SGSP w Warszawie.
  • Michałowi Bania za pracę inżynierską pt. „Modelowanie podatności do zapłonu wybranych gatunków drewna”, obronioną w SGSP w Warszawie.
  • Maciejowi Skulichowi za pracę inżynierską pt. „Zastosowanie symulatora FDS do projektowania oraz weryfikacji projektu systemów wentylacji pożarowej na przykładzie budynku wydziału inżynierii środowiska Politechniki Warszawskiej”, obronioną w Politechnice Warszawskiej.

Nagrodzono również promotorów prac: dr inż. Jarosława Wąsa, dr inż. Michała Bracha, dr inż. Pawła Sulika, st. kpt. dr inż. Bernarda Króla, bryg. dr inż. Waldemara Jaskółowskiego i dr inż. Grzegorza Kubickiego