Dzięki pomocy i zaangażowaniu Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT-NOT do pierwszej po wznowieniu edycji konkursu zgłoszonych zostało 27 innowacyjnych rozwiązań technicznych. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się podczas Sesji Finalnej XXIV Kongresu Techników Polskich 24 maja 2011 r. w Łodzi.

Konkurs jest organizowany co 2 lata.
Uroczyste rozstrzygnięcie kolejnej edycji Konkursu nastąpi w czerwcu 2013 r. podczas II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, nad którym patronat objął Prezydent RP.

Konkurs jest realizowany dwuetapowo:
I etap – eliminacje regionalne przeprowadzane przez Zarządy Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT
II etap – finał organizowany przez Zarząd Główny FSNT-NOT.


Zgłoszeń kandydatów do II edycji konkursu MISTRZ TECHNIKI oczekujemy do 31 stycznia 2013 r.