Konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszego w danym roku numeru popularno-naukowego oraz specjalistycznego i branżowego czasopisma technicznego jest organizowany przez Towarzystwo Kultury Technicznej – członka Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Laureatem w kategorii czasopism popularno-naukowych został wydawany przez Hortpress miesięcznik AGROTECHNIKA

AGROTECHNIKA – (dawna Agrochemia) cieszący się 50-letnią popularnością wśród rolników we wszystkich rejonach kraju miesięcznik redagowany w formie poradnika dla producentów rolnych ze szczególnym uwzględnieniem problemów nawożenia, ochrony i kompleksowej uprawy poszczególnych gatunków roślin. Podstawową tematykę uzupełniają informacje dotyczące wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych i nowoczesnej mechanizacji wykonywania zabiegów w produkcji polowej. Poradnik publikuje co miesiąc aktualne zalecenia opracowywane przez autorów Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Instytutu Ochrony Roślin, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Instytutu Melioracji Użytków Zielonych, Akademii Rolniczych i Zakładów Doświadczalnych w całym kraju. „Agrotechnika” skierowana jest do rolników zainteresowanych unowocześnianiem i rozwojem swoich gospodarstw, poszukujących wiedzy fachowej i dobrego poradnictwa.

Laureatem w kategorii czasopism specjalistycznych został miesięcznik Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa „PRZEGLĄD GÓRNICZY”

PRZEGLĄD GÓRNICZY jest czasopismem naukowo-technicznym o ponad 100-letnich tradycjach wydawniczych; reprezentuje problematykę całego polskiego górnictwa; jest pismem zakwalifikowanym do I klasy (6 punktów) czasopism naukowych - artykuły w nim publikowane są recenzowane; stanowi platformę szerokiej wymiany informacji i prezentacji osiągnięć naukowo-technicznych górnictwa, jak również forum dla fachowych dyskusji i polemik; jest prenumerowany w kraju i za granicą.