Uroczystość, którą prowadziła Prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny z udziałem Wiceprezesa FSNT-NOT Janusza Dyducha, Wiceprezesa Urzędu Patentowego RP Andrzeja Pyrży, przedstawicielki Ministerstwa Edukacji Narodowej Krystyny Tomasiewicz, Prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów Adama Rylskiego, Prezesa Autorskiego Parku Technologicznego Wojciecha Nawrota, zgromadziła nie tylko laureatów i ich opiekunów, ale także przedstawicieli wielu Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT-NOT, dzięki którym konkurs mógł się odbyć, przedstawicieli stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz – szkoda, że nielicznym – przedstawicieli mediów. Warto też wspomnieć, że jednym z opiekunów tegorocznych laureatów konkursu „Młody Innowator”, obecnych na naszej uroczystości był Nauczyciel Roku 2010 Marek Golka z Radomia.

Najważniejsi byli jednak nasi młodzi goście, pomysłodawcy bardzo ciekawych pomysłów, które – jak wspomniała podczas otwarcia Pani Prezes – oby otworzyły im drogę do dalszych sukcesów i wielu patentów.

W kategorii szkół podstawowych I miejsce przyznano Ewie Zarzecznej, uczennicy IV kl. Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy, autorce pracy „Garnek na pilota”, wykonanej pod kierunkiem mgr Krystyny Tyczki.

II miejsce w tej kategorii przyznano uczennicom kl. V Szkoły Podstawowej nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie, za „Poduszkobajkę samograjkę” wykonaną przez Marię Wyrzykowską i Paulinę Paszkiewicz, pod kierunkiem mgr Julity Nagel .

III miejsce zdobyli uczniowie IV kl. Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach: Izabela Stelmach, Kacper Fajnas, Konrad Pluta, Jakub Olszewski za pracę „Urządzenie do produkcji biogazu” wykonaną pod kierunkiem mgr Lidii Półtorak.

W kategorii gimnazjum I miejsce przyznano Michałowi Trębaczowi, uczniowi III kl. Publicznego Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza w Warszawie, za przygotowanie pracy „Domowy segregator i zgniatarka odpadów” pod kierunkiem mgr Marty Witwickiej-Głaszczka.

II miejsce zdobyli: Emilia Bukalska, Piotr Krupa, Jakub Madej, Jakub Marczewski, Adam Sobczyk, uczniowie III kl. Publicznego Gimnazjum nr 5 w Radomiu, za pracę „Makieta ekologicznego miasta”. Nad wykonaniem pracy czuwali: mgr inż. Zofia Kukla, mgr Marek Golka i mgr Michał Romanowski.

III miejsce zdobył Sławomir Augustyniak, uczeń kl. III Publicznego Gimnazjum nr 2 w Jelczu-Laskowicach za pracę „SANKIZK”, wykonaną pod kierunkiem mgr Dariusza Kijanki.

W kategorii szkół ponadgminazjalnych I miejsce przyznano Dawidowi Szulcowi, uczniowi IV kl. Zespołu Skół Ponadgimnazjalnych w Siedlcach za pracę „Czajnik z grzałką elektryczną zbudowany na mikrokontrolerze AT 89 c 2051 z możliwością włączania/wyłączania telefonem GSM”, przygotowaną przez pod kierunkiem mgr inż. Włodzimierza Michalaka.

II miejsce zdobyli Anna Smorawska i Dawid Storman, uczniowie III kl. II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku za pracę „CORCILLUM PECTUS 3000” przygotowaną pod kierunkiem mgr Jarosława Lindera,

III miejsce zdobyli Przemysław Barszczewski i Łukasz Nalewajko, uczniowie IV kl. Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Bryły w Białymstoku, za pracę „Koncepcyjny projekt modernizacji i organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Kawaleryjska – Słoneczna w Białymstoku” wykonaną pod kierunkiem mgr inż. Haliny Sawickiej-Tomalak.

Niespodziankę laureatom I lokat kol. kol. Michałowi Trębaczowi z Warszawy i Dawidowi Szulcowi z Siedlec sprawił Prezes SPWiR dr Adam Rylski. Ich prace staraniem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów zostaną wystawione podczas jednej z międzynarodowych wystaw prezentujących polskie innowacje.

Na zakończenie Pani Prezes podziękowała przedstawicielom TJO FSNT-NOT z Białegostoku, Gdańska, Radomia, Siedlec, Wrocławia i Zielonej Góry za popularyzację konkursu wśród młodzieży.