Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego w danym roku numeru popularno-naukowego oraz specjalistycznego i branżowego czasopisma technicznego.

Konkurs jest organizowany przez Towarzystwo Kultury Technicznej – członka Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Do tegorocznej edycji zgłoszono 23 tytuły. Jury wyróżniło 2 tytuły.

W grupie czasopism popularyzujących naukę i technikę tytuł laureata przyznano czasopismu "Zieleń Miejska", wydawanemu przez ABRYS z Poznania.

Drugą nagrodę - w grupie czasopism specjalistycznych przyznano czasopismu "Przegląd Papierniczy", wydawanemu przez SIGMA NOT.

Laureatom gratulujemy !