Organizatorem Olimpiady jest członek Federacji SNT NOT - Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów /PZSWiR/ .

Programowa działalność PZSWiR, związana w nowych warunkach gospodarczych kraju, ze wspomaganiem innowacyjności i przedsiębiorczości spółek oraz małych i średnich firm, świadczeniem wielostronnej pomocy twórcom projektów wynalazczych, określa charakter i tematykę prowadzonych form współuczestnictwa młodzieży w poznawaniu zagadnień techniki i rywalizacji w rozwiązywaniu problemów z tym związanych.

Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotny motyw licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w Olimpiadzie Innowacji Technicznych.

Laureatami pierwszych lokat w V Olimpiadzie Innowacji Technicznych zostali:

w kategorii E (pomysł ekologiczny):
Monika Maguza, Joanna Supińska i Daniel Śnieżyński za „Badanie przemieszczeń poziomych punktów kontrolowanych zapory wodnej w Dębem wraz z analizą wpływu obiektu na środowisko naturalne” z Zespół Szkół Nr 14 - Technikum Geologiczno – Geodezyjno – Drogowego im. prof. Stanisława Kluźniaka w Warszawie. Praca wykonana pod kierunkiem inż. Grzegorza Kamińskiego

w kategorii P (pomoc dydaktyczna):
Dawid Mądrzak i Marcin Perliński za „Odbiornik zdjęć meteorologicznych NOAA” z Zespołu Szkół Technicznych z Ostrowa Wielkopolskiego. Praca wykonana pod kierunkiem inż. Sławomira Szymanowskiego
w kategorii R (pomysł techniczny): Petros Psyllos za „System sterowania pracą urządzeń elektrycznych za pomocą fal mózgowych alfa” z Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego z Białegostoku. Praca wykonana pod kierunkiem mgr inż. Ireny Osiak

w kategorii U (usprawnienie softwarowo – techniczne):
Bartosz Owczarek, Adrian Płachta i Bartłomiej Szala za „Nowatorską metodę pozyskiwania danych architektoniczno –budowlanych ze zdjęcia cyfrowego” z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Puchalskiego w Męckiej Woli. Pracę wykonano pod kierunkiem mgr inż. Pawła Pawelca

Więcej o Olimpiadzie, jej laureatach i zasadach regulaminowych na stronie:

www.pzswir.pl