W uroczystości podsumowania, podczas której nagrody, honorowe dyplomy wręczono 21 laureatom oraz ich 23 opiekunom, wzięli udział m.in. Prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny; Wiceprezes FSNT-NOT, dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Stefan Góralczyk, dyrektor w Urzędzie Patentowym RP Adam Wiśniewski; Rektor Collegium Mazovia w Siedlcach Leszek Gadomski, dyrektor TJO FSNT-NOT w Siedlcach Jerzy Oleszczak oraz przedstawiciele darczyńców OWT: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, PSE Operator S.A., Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i fundatora nagród - Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A

Olimpiada Wiedzy Technicznej powstała w 1974 r. z inicjatywy Związku Harcerstwa Polskiego oraz Naczelnej Organizacji Technicznej. Jest olimpiadą interdyscyplinarną. Jej celem jest budzenie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy oraz wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.

Organizatorem Olimpiady jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. W skład Komitetu Głównego OWT wchodzą nauczyciele akademiccy, nauczyciele-metodycy oraz przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT. Przewodniczącym Komitetu Głównego OWT jest prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, a Sekretarzem Naukowym dr hab. inż. Paweł Fabijański. Obaj są nauczycielami akademickimi Politechniki Warszawskiej. Trzystopniowe zawody rozgrywane są w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno – budowlanej i elektryczno-elektronicznej. Do zawodów szkolnych XXXVII OWT przystąpiło jesienią 2010 r. 9 253 uczniów z 475 szkół ponadgimnazjalnych.

Zawody szkolne polegały na rozwiązaniu zestawu testów i zadań, w których należało rozwiązać 15 testów wyboru, w tym 7 testów z zakresu mechaniki i budownictwa oraz 8 testów z zakresu elektrotechniki i elektroniki. Kolejne zawody – okręgowe w styczniu i ogólnopolskie w kwietniu br. - pozwoliły wyłonić 21 laureatów (lista w załączeniu).

Zdobywca I lokaty w grupie mechaniczno-budowlanej Dawid Szulc jest dopiero uczniem II klasy LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. Jego opiekunką jest p. Anna Legwant. Brał udział także w zawodach II etapu olimpiad Fizycznej i Matematycznej.

II lokatę w tej grupie zdobył Maciej Kędroń, tegoroczny absolwent I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku. Laureat wybiera się – co gwarantuje mu tytuł laureata OWT na automatykę i robotykę w AGH. Brał tam udział w zawodach o „Diamentowy Indeks AGH”.
Co ciekawe, laureat ma zainteresowanie pozatechniczne – działa w Politycznym Ruchu Konserwatywno-Liberalnym. Nie jest jedynym laureatem p. Macieja Sobczaka, który był opiekunem laureatów nie tylko w bieżącej, ale i w kilku poprzednich edycjach OWT.

III lokatę zdobyła dawno nie widziana na tak wysokiej pozycji uczennica słynnego „Kopra”, czyli I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi – kol. Maria Paszkiewicz. Laureatka ma wiele sukcesów. Jest stypendystką Prezesa Rady Ministrów i Urządu Miasta Łodzi. Startowała w Olimpiadzie Geograficznej i Nautologicznej oraz w finale Międzynarodowego Konkursu Gier Matematycznych i Logicznych. W ubr. zajęła 1 miejsce w wojewódzkim Konkursie Chemii Organicznej i wyróżnienie w Konkursie Dendrologicznym. Warto też podkreślić, że chociaż jej opiekunem jest p. Andrzej Sperka, to swój sukces zawdzięcza także starszym kolegom: Michałowi Gołdynowi, Łukaszowi Krawczykowi i Hubertowi Kowalskiemu, którzy dziś, jako studenci prowadzą w dawnej szkole kółko przedmiotowe.

Laureatem I lokaty w grupie elektryczno-elektronicznej, z 87 punktami na 100 możliwych do zdobycia, został kol. Krzysztof Długosz, absolwent Zespołu Szkół Technicznych z Wodzisławia Śląskiego, którego opiekunami byli: Bronisława Rutecka, Kornel Barteczko i Roman Magiera. Laureat startował także rokrocznie w OWEiE „Euroelektra”, gdzie w bieżącym roku zajął III miejsce.

II lokatę w tej grupie zdobył Tomasz Chronowski z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu. Laureat jest także dwukrotnym laureatem konkursu „Szkoła Konstruktorów” organizowanego przez pismo „Elektronika dla wszystkich”, oraz finalistą OWEiE „Eurolektra”. Laureat jak opiekuna wymienił p. Józefa Pomietło. Pan Pomietło wraz ze swymi kolegami, nauczycielami Andrzejem Kościółkiem i Krzysztofem Jaworskim w XXXVII OWT do tytułu laureata doprowadził jeszcze dwóch innych podopiecznych. ZSEM w Nowym Sączu to szkoła, która pochwalić się może wieloma laureatami OWT i OWEiE.

III lokatę zdobył Tomasz Kańka, absolwent Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, którego opiekunem jest wychowawca wielu laureatów i finalistów OWT, p. Andrzej Łanuszka. Laureat zanotował także wiele sukcesów: był dwukrotnym laureatem konkursów gimnazjalnych z fizyki, wojewwódzkich zawodów międzyszkolnych z matematyki, zająl 2 miejsce w OWEiE „Euroelektra” w grupie teleinformatyk. Laureat jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Sukces prawie każdego tegorocznego laureata XXXVII OWT poprzedzały osiągnięcia w konkursach z nauk ścisłych. Jednakże przede wszystkim warto przedstawić grupę znakomitych nauczycieli – opiekunów, którzy nie po raz pierwszy przyjeżdżają na podsumowanie kolejnej edycji OWT ze swymi podopiecznymi. Do już wymienionych dołączmy zatem p. Marię Piasny z I LO w Olkuszu, p. Mirosławę Żuber z I LO w Białymstoku, pp. Kamila Kamińskiego i Piotra Długosza z I LO w Lublinie, p. Annę Kozłowską z ZS MEiE w Toruniu, pp. Jolantę Matwiejczuk i Ryszarda Omieljańczuka z ZS Elektrycznych w Białymstoku, p. Stefanię Pawłowską z ZS Elektronicznych w Zduńskiej Woli, p. Witolda Michalaka z ZS Politechnicznych we Wrześni, p. Marcina Jankowskiego z ZS UMK w Toruniu i p. Józefa Beka z ZS Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie.


LAUREACI XXXVII OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ

grupa mechaniczno-budowlana

1 Ireneusz SZULC, I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie - opiekun: Anna LEGWANT
2. Maciej KĘDROŃ, I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku - opiekun Mariusz SOBCZAK
3. Maria PASZKIEWICZ, I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi - opiekun Andrzej SPERKA
4. Krzysztof NOWAK, I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku - opiekun Mariusz SOBCZAK
5. Krzysztof CZERNEK, I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu - opiekun Maria PIASNY
6. Hubert MARKOWSKI, I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku - opiekun Mirosława ŻUBER
7. Radosław GARCZYŃSKI, I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie - opiekunowie Kamil KAMIŃSKI i Piotr DŁUGOSZ
8. Krzysztof SADOWSKI, I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku - opiekun Mirosława ŻUBER

grupa elektryczno-elektroniczna

1. Krzysztof DŁUGOSZ, ZS Technicznych w Wodzisławiu Śląskim - opiekunowie: Kornel BARTECZKO, Roman MAGIERA i Bronisława RUTECKA
2. Tomasz CHRONOWSKI, ZS Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu - opiekun Józef POMIETŁO
3. Tomasz KAŃKA, ZS Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie - opiekun Andrzej ŁANUSZKA
4. Radosław DRESZER, ZS Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych im. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu - opiekunowie Anna KOZŁOWSKA, Danuta GABRYJEL i Lidia KOMÓR
5. Bartłomiej TOMASIAK, ZS Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu - opiekunowie Andrzej KOŚCIÓŁEK i Józef POMIETŁO
6. Dawid KOŁCZ, ZS Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku - opiekunowie Jolanta MATWIEJCZUK i Ryszard OMIELIŃCZYK
7. Konrad ADASIEWICZ, ZS Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu - opiekunowie Krzysztof JAWORSKI, Andrzej KOŚCIÓŁEK i Józef POMIETŁO
8. Paweł DUDA, ZS Technicznych w Wodzisławiu Śląskim - opiekunowie Kornel BARTECZKO, Roman MAGIERA i Bronisława RUTECKA
9. Maciej JANECZEK, ZS Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli - opiekun Stefania PAWŁOWSKA
10. Adrian GAŁDECKI, ZS Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni - opiekun Witold MICHALAK
11. Tomasz JAŚKOWIEC, ZS Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie - opiekun Andrzej ŁANUSZKA
12. Marcin JANKOWSKI, ZS Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu - opiekun Mariusz KAMIŃSKI
13. Grzegorz TOKARZ, ZS Ponadgimnazjalnych II Armii Wojska Polskiego 5 w Krośnie - opiekun Józef BEK

Patronem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Minister Gospodarki
Sponsorami XXXVII OWT są:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza
Organizatorami zawodów centralnych XXXVII OWT byli:
Collegium "Mazovia” - Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach i Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Siedlcach
Partnerem medialnym OWT jest liczący 145 lat „Przegląd Techniczny” oraz „Przegląd Mechaniczny”


Patronem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Minister Gospodarki

Sponsorami XXXVII OWT byli:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych
Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Organizatorami zawodów centralnych XXXVII OWT byli:
Collegium "Mazovia” - Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach i Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Siedlcach

Partnerem medialnym OWT jest liczący 145 lat „Przegląd Techniczny” i „Przegląd Mechaniczny”