11 marca zebrał się w Warszawskim Domu Technika NOT po raz pierwszy w nowym składzie Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Technicznej. Zebranych powitała prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny i wręczyła obecnym powołania na kadencję lat 2014 - 2016.
Komitet Główny OWT powołał Zarząd FSNT NOT, jako organizator Olimpiady.

Przedmiotem posiedzenia była ocena wyników zawodów II stopnia (okręgowych) 40-ej edycji OWT, rozgrywanej w roku szkolnym 2013/2014 oraz przyjęcie zadań na zawody III stopnia (centralne). Zawody te odbędą się w dniach 10-13 kwietnia br. w Kielcach, a ich organizatorem będzie Politechnika Świętokrzyska.

Komitet, który dalej obradował pod przewodnictwem prof. Wojciecha Radomskiego, wyłonił 56 zawodników z 41 szkół. 25 w grupie mechaniczno-budowlanej i 31 w grupie elektryczno-elektronicznej. Wśród zakwalifikowanych do zawodów uczestników znalazły się dwie dziewczęta: z I LO w Lublinie i z ZS UMK w Toruniu.