Po raz 45 zapraszamy uczniów szkół średnich do szlachetnej rywalizacji w dziedzinach wiedzy nauk ścisłych i techniki.

Trzystopniowe zawody rozgrywane będą w dwóch grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-budowlanej. Laureatów poznamy dopiero po finałach w przyszłym roku.

Poważne zadania czekają Komitety Okręgowe OWT i Terenowe Jednostki Organizacyjne NOT. Chodzi o pozyskanie do udziału w zawodach I stopnia jak największej ilości szkół. Dotychczas było ich trochę ponad 400, a mogłoby być nawet 10 razy więcej !


Organizatorzy liczą na zainteresowanie tą formą krzewienia wiedzy i kultury technicznej ze strony nauczycieli liceów i szkół zawodowych. To znakomita forma pokazania aplikacji techniki, jej najnowszych osiągnięć w życiu publicznym i gospodarczym, służącym podniesieniu standardów cywilizacyjnych.


Zawody szkolne XLV OWT odbędą się w piątek, 19 października 2018 r. Zawodnicy będą mieli do rozwiązania zestaw testów i kilku prostych zadań opartych głównie na wiedzy z fizyki i matematyki.


Olimpiada Wiedzy Technicznej jest przeprowadzana przez FSNT-NOT i finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Regulamin OWT w załączeniu


Więcej o OWT na stronie www.owt edu.pl