Towarzystwo Kultury Technicznej przy NOT po raz 19. zorganizowało i rozstrzygnęło Konkurs „NUMERUS PRIMUS inter pares”. Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się 31 maja 2008 r. w Muzeum Techniki N OT w Warszawie.

Celem tego konkursu jest wyłonienie najlepszego - jeśli chodzi o upowszechnianie kultury technicznej - numeru czasopisma technicznego, Konkurs NUMERUS PRIMUS – 2008popularnotechnicznego oraz popularnonaukowego.
Redakcje same wybrały najlepsze ich zdaniem numery opublikowane w 2007 r. Dokonując ich oceny Jury brało pod uwagę dostosowanie numeru do założonego kręgu czytelników, aktualność i atrakcyjność tematyki, rozmaitość form dziennikarskich, poprawność językową, szatę graficzną. Jury pracowało pod przewodnictwem prof. Czesława Waszkiewicza, w następującym składzie: Andrzej Bieniak, Marek Bielski, Jerzy Metelski.

Spośród kilkunastu zgłoszonych, Jury wybrało czasopisma ”najlepsze z najlepszych” w dwóch kategoriach:
>w kategorii popularnonaukowej - miesięcznik „MŁODY TECHNIK”  nr 10/2007
>w kategorii czasopismo branżowe – miesięcznik „Przemysł Spożywczy” nr 11/2007.