Organizatorzy:
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
Towarzystwo Kultury Technicznej
Terenowe Jednostki Organizacyjne

Adresaci konkursu:

uczniowie szkół podstawowych (kl. IV, V, VI),
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych


Cel konkursu:
Rozwijanie twórczego myślenia i krzewienie
innowacyjnych postaw u dzieci i młodzieży

Inicjatywa konkursu:
Konkurs wypełnia występującą lukę w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie wychowania technicznego, które zostało usunięte z kanonu kształcenia ogólnego

Pozycja Polski wobec innowacyjnych krajów europejskich jest nadal odległa. Istnieje pilna potrzeba nadania właściwej rangi rozwijania twórczości technicznej i wychowania do aktywności innowacyjnej. Działania te należy traktować jako jeden z głównych priorytetów w kształtowaniu postawy obywatelskiej we współczesnej szkole.

Tematem innowacyjnego projektu, zgłoszonego w konkursie, może być dowolne rozwiązanie techniczne. Rozwiązanie to może być udoskonaleniem już istniejącego produktu lub nowym oryginalnym pomysłem. Zaleca się, aby projekt ten był jak najprostszy w myśl reguły „Im prostsze tym lepsze”.

Konkurs spełnia ważny aspekt wychowawczy – zakłada wiele działań zespołowych, uczy wspólnego realizowania zadań, a tym samym organizacji i odpowiedzialności, jednoczy ludzi młodych wokół wspólnego celu. Udział w konkursie daje uczniom szansę osiągnięcia pierwszego poważnego sukcesu.


Konkurs przebiega w trzech etapach:


Etap I – eliminacje szkolne do 1 marca 2012;
organizują nauczyciele i uczniowie.

Etap II – eliminacje okręgowe do 31 marca 2012;
organizują:
- Towarzystwo Kultury Technicznej,
- Wojewódzkie Ośrodki Metodyczne,
- Kuratoria Oświaty
- Terenowe Jednostki Organizacyjne FSNT-NOT.

Etap III – eliminacje ogólnopolskie do 12 maja 2012 r.,
organizuje:
- FSNT-NOT,
- Towarzystwo Kultury Technicznej.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi w czerwcu 2012 r.Patrz: www.not.org.pl; menu główne – konkursy
Kontakt: e-mail: ewa.lukasik@not.org.pl; tel. 22 336 12 81