Spotkaniem sekretarzy Komitetów Okręgowych OWT w Muzeum Techniki NOT 23 września br. rozpoczęła się 40-ta edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej. Pierwsza edycja tej Olimpiady odbyła się w 1974 r.

Jej celem jest budzenie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.

To jedno z największych przedsięwzięć NOT popularyzujące nauki ścisłe i wiedzę techniczną wśród młodzieży szkolnej.

W zawodach szkolnych, które zostaną rozegrane 25 października br., weźmie udział blisko 10 tys. uczniów z prawie 500 szkół ponadgimnazjalnych.

Zawody szkolne polegają na rozwiązaniu przygotowanego przez Komitet Główny OWT zestawu testów i kilku zadań technicznych.

Więcej o OWT, sposobie udziału w niej, na stronie www.owt.edu.pl.