Jury Konkursu pod przewodnictwem prezes FSNT-NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny oceniło prace wykonane przez uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (licea
i technika) min.: pod względem pomysłowości, oryginalności rozwiązania, przydatności, wpływu na poprawę warunków bezpieczeństwa, dostępności wykorzystanych materiałów, estetyki wykonania, przygotowanej dokumentacji i projektu oraz umiejętności pracy
w zespole.
Konkursem odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Patronat medialny sprawował Przegląd Techniczny – najstarsze czasopismo techniczne w Polsce i Europie.

LAUREACI XVI EDYCJI KONKURSU „MŁODY INNOWATOR 2022/2023”

NAGRODA SPECJALNA PREZES FSNT-NOT

Tymoteusz WIĘCKOWSKI (kl. VII), Maurycy MÓWIŃSKI (kl. VII) ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Kwidzynie za projekt „UBRANIE Z WBUDOWANYM SYSTEMEM DOCIEPLANIA CZWORONOGA - WARM DOG" przygotowywany pod kierunkiem mgr Izabeli Gąsiorowskiej

W kategorii szkoła podstawowa

I miejsce
Antoni JĘDRASZAK (kl. VII) ze Szkoły Podstawowej w Wierzonce za projekt "PETMAKE - FILAMENCIARKA" przygotowany pod kierunkiem mgr Eweliny Tyranowskiej

II miejsce
Daria FOŁTA (kl. VIII), Aleksandra GODYŃ (kl. VIII), Michał MAŚLANKA (kl. VIII), Mieszko PRZYGODA (kl. VIII), Maciej WALKOWICZ (kl. VIII) ze Szkoły Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Tarnowie za projekt "AUTO KONEWKA – 3 MOD" przygotowany pod kierunkiem mgr Joanny Przygody

III miejsce
Bartosz KOŁACIŃSKI (kl. VII), Piotr MYZIAK (kl. VII), Maciej MALCZEWSKI (kl. VII), Adam GALAS (kl. VII) ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Szarych Szeregów w Tarczynie za projekt „SMART ROAD – MĄDRA DROGA” przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Ewy Błędowskiej-Kempińskiej

WYRÓŻNIENIE FSNT-NOT
Franciszek PIEC (kl. VIII) ze Szkoły Podstawowej Nr 65 im. W. Orkana w Warszawie za projekt "HIBERWOR - MOBILNA KOMORA HIPERBARYCZNA DLA NURKÓW" przygotowany pod kierunkiem Jana Górskiego

W kategorii liceum ogólnokształcące

I miejsce
Jerzy GRABOWSKI (kl. III) z Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Liderów w Warszawie oraz Samuel WIENCH (kl. III) z Liceum Ogólnokształcącego im. Salvadora Dalego w Warszawie za projekt "PODNOŚNIK SAMOCHODOWY - ZESTAW EDUKACYJNY DO NAUKI MECHATRONIKI I PROGRAMOWANIA" przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Arkadiusza Kwapisza

II miejsce (nie przyznano)

III miejsce
Grzegorz BARAŃSKI (kl. IV) z I Liceum w Chmurze w Warszawie za projekt „WHERE TO PARK - OPTYMALIZACJA PROCESU PARKOWANIA W MIASTACH ZA POMOCĄ AI i KAMER MONITORINGOWYCH” przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Stanisława Barańskiego

WYRÓŻNIENIE FSNT-NOT

Zofia BUGIEL (kl. IV), Julia PISZKO (kl. II), Alicja PISZKO (kl. IV) z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku za projekt "ZWIĘKSZENIE WYTRZYMAŁOŚCI TAFLI LODOWEJ ORAZ ODPORNOŚCI NACZYŃ Z ZAMARZAJĄCĄ CIECZĄ NA PĘKANIE” przygotowany pod kierunkiem mgr Grażyny Linder

W kategorii technikum


I miejsce
Filip KIEŁBOWICZ (kl. IV), Matusz ŻUK (kl. IV), Łukasz PYTLOWANY (kl. IV) z Technikum nr 2 im. Stefana Banacha w Jarosławiu za projekt "SEMPER - URZĄDZENIE DO REHABILITACJI STAWU SKOKOWEGO" przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Mariusza Skupnia oraz mgr inż. Bartosza Nycza

II miejsce

Karol SAWICKI (kl. III), Jakub TUTKA (kl. III), Kamil SUROWIAK (kl. III) z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku za projekt „FUZJA - BEZEMISYJNA ENERGIA PRZYSZŁOŚCI” przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Mariana Chrapko

III miejsce
Anita WRONA (kl. IV), Kacper DURNAŚ (kl. IV) z Technikum w Zespole Szkól im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu za projekt "ZOBACZYĆ WE MGLE" przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Beaty Zyngier


WYRÓŻNIENIE FSNT-NOT
Jędrzej PIWOWARCZUK (kl. IV), Marcin SZYSZKO (kl. IV) z Zespołu Szkół "Elektryk" im. Noblistów Polskich w Słupsku za projekt „HYBRYDOWE ŹRÓDŁO ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ” przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Moniki Puchały

----------------------------------------------------------
WYRÓŻNIENIE STOWARZYSZENIA POLSKICH WYNALAZCÓW
I RACJONALIZATORÓW (SPWIR)

- kategoria Technikum

Paweł KOMASARA (kl. III), Piotr SEREMAK (kl. III) z Zespołu Szkól im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu za projekt „SYSTEM POPRAWIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO PASAŻERÓW W POJAZDACH W TRAKCIE POSTOJU - CZĘSTO RATUJĄCY ŻYCIE” przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Mariusza Zyngiera.

Na specjalne podkreślenie zasługuje fakt, iż wszystkie prace, które przeszły do III etapu prezentowały wysoki poziom i wykazywały kreatywność dzieci i młodzieży oraz duże zaangażowanie opiekunów. Prace dowodzą, iż młodzi ludzie mają wiele wspaniałych pomysłów, a idea konkursu „Mama pomysł na innowacyjne rozwiązanie” znajduje zrozumienie u opiekunów.
Jury Konkursu składa specjalne podziękowania i uznanie opiekunom autorów wszystkich prac oraz Terenowym Jednostkom Organizacyjnym, które włączyły się w organizację Konkursu.

Dyplomy finalistów III etapu zostaną wysłane pocztą na adres szkół.