W zeszłym roku, w 42 edycji OWT, tych punktów było „tylko” 96.  Jego opiekunami byli Kornel BARTECZKO, Roman MAGIERA i Bronisława RUTECKA.
Laureat otrzymał dyplom z numerem 845. Tylu bowiem laureatów wyłoniono w 43 edycjach, od zainaugurowania Olimpiady w 1973 r.

W grupie mechaniczno-budowlanej zdobywcą I lokaty został Paweł SZAFRAŃSKI, uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, podopieczny pana Sławomira LICHOTY.
Warto dodać, że w tej grupie, VI LO z Radomia, popularny „kochanowszczak” ma jeszcze 2 laureatów !
Ale prawdziwą kuźnią finalistów i laureatów jest najlepsze w tegorocznym rankingu „Perspektyw” Liceum Ogólnokształcące w Polsce – XIII LO ze Szczecina. Aż 9 uczniów z tej szkoły zakwalifikowało się do zawodów centralnych, w wyniku których 6 zdobyło tytuł laureata. Ich opiekunem jest profesor oświaty Marek GOLKA, Nauczyciel Roku 2008.

Uroczyste zakończenie XLIII OWT odbyło się 27 maja br. w Warszawskim Domu Technika NOT. Nagrody i gratulacje laureatom i opiekunom przekazali: prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny i przewodniczący Komitetu Głównego OWT prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, prorektor Politechniki Warszawskiej.
Wśród gości uroczystości miłą i sympatyczną grupę stanowili rodzice laureatów. Zwłaszcza mamom, w dzień po Dniu Matki ich synowie sprawili znakomity prezent.

W tegorocznej edycji (eliminacje szkolne - zawody I stopnia) wzięło udział 8073 uczniów reprezentujących 404 szkoły ponadgimnazjalne. Najwięcej startowało w województwach: śląskim - 962 uczniów z 54 szkół; pomorskim - 803 uczniów z 24 szkół i w lubelskim - 793 uczniów z 27 szkół. Zawody III stopnia (finały centralne) odbyły się 7 – 9 kwietnia 2017 r. we Wrocławiu. Na podstawie uzyskanych tam wyników, Komitet Główny OWT wyłonił 30 laureatów – 12 w grupie elektryczno-elektronicznej i 18 w grupie mechaniczno-budowlanej.

Olimpiada została powołana w 1974 roku. Jej organizatorem, na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej, jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna. Celem Olimpiady jest budzenie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy oraz wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.

Zawartość merytoryczna zadań skorelowana jest z podstawą programową kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, których uczniowie stanowią największą grupę uczestników OWT oraz techników i liceów profilowanych o profilach mechanicznym, budowlanym, elektrycznym i elektronicznym.

Sponsorem tegorocznej edycji była grupa ADAMED Spółka z o.o. Nagrody laureatom ufundowali także Urząd Patentowy RP,  firma WTB Consulting oraz prof. Barbara Oderfeld, córka śp. profesora Jana Oderfelda, wieloletniego Honorowego Przewodniczącego OWT.