To niejedyny jej sukces. Dominika jest też laureatką Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH; laureatką Ligii Fizycznej - projekt Feniks Uniwersytetu Jagiellońskiego; zajęła III miejsce w Konkursie Wiedzy Fizycznej organizowanym przez Uniwersytet Śląski; zdobyła także wyróżnienie w konkursie fizycznym Eureka i konkursie języka angielskiego FOX. Jest podopieczną pani mgr Marii PIASNY, która w latach poprzednich wielokrotnie doprowadzała swoich uczniów do tytułów laureatów i finalistów OWT

Honorowe dyplomy i nagrody za ten sukces, laureatka i 23 pozostałych laureatów XXXVIII OWT oraz ich opiekunów, odebrało 26 maja na uroczystym podsumowaniu edycji rozgrywanej w roku szkolnym 2011/2012 w Muzeum Techniki NOT.

LISTA LAUREATÓW XXXVIII OWT

Gośćmi uroczystości byli prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak, prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny, doradca Ministra Edukacji Narodowej Ewa Rudomino oraz partnerzy wspierający Olimpiadę – fundatorzy nagród: dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Stefan Góralczyk, dyrektor Fundacji PGNiG im. I. Łukasiewicza Anna Dłużniewska, dyrektor biura Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Helena Raczyńska oraz redaktor Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych Zbigniew Dziedzic oraz dyrektor Muzeum Techniki Jerzy Jasiuk.

Organizowana przez NOT Olimpiada Wiedzy Technicznej należy do największych olimpiad przedmiotowych. Podsumowując zakończoną edycję, przewodniczący Komitetu Głównego OWT prof. Wojciech Radomski przypomniał, że wzięło w niej udział 8 872 zawodników z 477 szkół ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju. OWT jest rozgrywana w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej.

Po przeprowadzeniu kolejnych (szkolnych - w październiku ubr.; okręgowych – w styczniu br.) stopni zawodów, 20 - 22 kwietnia br. odbyły się w Zespole Szkół nr 3 – dawnym THM - w Ostrowcu Świętokrzyskim ogólnopolskie zawody finałowe. Wśród gości podsumowania obecny był gospodarz tych finałów - dyrektor Czesław Golis.

Warto przybliżyć sylwetki trzech najlepszych laureatów w każdej z grup tematycznych:

II lokatę w grupie mechaniczno-budowlanej zdobył Paweł HOLEWA, uczeń II klasy II LO im. H. Kołłątaja w Wałbrzychu. Druh Paweł przeczy stereotypowi olimpijskiego kujona. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego (to z inicjatywy ZHP powołano w 1974 r. tę Olimpiadę), a także przewodniczącym samorządu szkolnego w swoim liceum. I wcale nie przeszkadza mu w wywiązywaniu się z obowiązków to, że codziennie dojeżdża do Wałbrzycha z Dzierżoniowa. O tym, że startował nie tylko w OWT, ale także w Olimpiadzie Fizycznej, a w gimnazjum był laureatem turniejów fizycznych i matematycznych nie trzeba wspominać. Jego opiekunem jest pan Wojciech MAGIERSKI

Trzecią lokatę w tej grupie Adam KORCZAK ze słynnego łódzkiego „Kopra”, czyli I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, podopieczny panów Piotra MATEJA i Andrzeja SPERKI. Oprócz tego, że był „Lwiątkiem” w konkursie matematycznym i wielokrotnym laureatem konkursów z nauk ścisłych, brał udział w olimpiadach 60 i 61 fizycznej i ... Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.

W grupie mechaniczno-budowlanej jest jeszcze 12 innych, bardzo podobnych po pierwszej trójki laureatów.

Najlepszą trójkę w grupie elektryczno-elektronicznej otwiera Bartłomiej Kola, uczeń Liceum Akademickiego Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, podopieczny pana mgr Mariusza Kamińskiego. Laureat brał udział w Olimpiadzie Chemicznej.

II lokatę zdobył uczeń najlepszej w bieżącym roku szkolnym szkoły technicznej w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” i miesięcznika „Perspektywy” - Kamil MYSZKA z Zespołu Szkół Elektronicznych im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie. Kamil był wcześniej laureatem 3 miejsca Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”, a także zajął 4 miejsce w konkursie Politechniki Wrocławskiej „Elektron”. Jest podopiecznym pani Grażyny MROZIŃSKIEJ-HOTLOŚ.

I laureat III lokaty w grupie Maciej JELEŃ z Zespołu Szkół nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach. Też brał udział w OWEE „Euroelektra” i w ubiegłorocznej edycji OWT. Jest podopiecznym pani Teresy STRADOMSKIEJ.

W grupie elektryczno-elektronicznej jest jeszcze 6 innych laureatów.

Warto także zaprezentować opiekunów, którzy po raz kolejny do tytułu laureata OWT doprowadzili swoich podopiecznych. Pani Anna LEGWANT (troje) z I LO im. Stefana Czarnieckiego z Chełma; pan Mariusz SOBCZAK (czworo), nauczyciel I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku. Kolejnym laureatem w swym pedagogicznym dorobku może poszczycić się pani Mirosława ŻUBER z I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku, pan Włodzimierz ZIELICZ z XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (jego laureat jest DOPIERO uczniem I klasy !) oraz pan Andrzej ŁANUSZKA z krakowskiego Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej.