Do zawodów centralnych zakwalifikowało się 40 uczniów z grupy mechaniczno-budowlanej oraz 36 uczniów z grupy elektryczno-elektronicznej z całej Polski. Do zawodów w Chełmie przystąpiło 75 zawodników.

W uroczystości otwarcia zawodów, która odbyła się w Auli PWSZ w sobotę, 28 marca br. wzięli udział m.in. Tadeusz Sławecki - sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Stefan Góralczyk – wiceprezes FSNT-NOT oraz przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych miasta Chełm i województwa lubelskiego. Gospodarzem uroczystości otwarcia zawodów był Jego Magnificencja Rektor PWSZ, senator RP prof. Józef Zając. Na zakończenie, tradycyjną formułę olimpijską: „uważam zawody XLI Olimpiady Wiedzy Technicznej za otwarte” wygłosił Przewodniczący OWT, prof. Wojciech Radomski.

Pierwszego dnia zawodów uczestnicy rozwiązywali dwa spośród trzech zadań w wybranej grupie tematycznej, natomiast drugiego dnia problem techniczny.

Zawodom towarzyszył bogaty program przygotowany przez organizatorów wydarzenia. W czasie kiedy uczniowie rozwiązywali zadania, ich opiekunowie zwiedzili Chełm i spotkali się  w jego podziemiach z duchem „Bieluchem”. Uczniowie taką wycieczkę i spotkanie z duchem odbyli w godzinach wieczornych. Natomiast w godzinach popołudniowych wszyscy uczestnicy zawodów zwiedzili Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Depułtyczach Królewskich, gdzie przygotowano im profesjonalne prezentacje pracowni i laboratoriów Centrum.

Patronat nad zawodami w Chełmie sprawowała Prezydent Miasta Agnieszka Fisz. Natomiast bezpośrednim organizatorem zawodów był Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa PWSZ w Chełmie oraz Lubelski Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Nie sposób wyobrazić sobie organizację takiego przedsięwzięcia bez wsparcia sponsorów i donatorów. Zawody w Chełmie wsparli Urząd Marszałkowski w Lublinie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Krasnystaw, Chełmskie Stowarzyszenie Techniczne, PGO Srebryszcze, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Chełmie, DMG Mori Seiki Polska Sp.z.o.o. z Pleszewa, Renishaw Sp.z.o.o., ITA Polska Sp.z.o.o. Skurzewo, EC Test System Kraków, Kistler Eastern Europe s.r.o. z Nowej Soli, Rywal RHC Sp.z.o.o. z Lublina, LENSO Sp.z.o.o, z Poznania, Pro Solutions Majewscy sp.j., Galeria OLIMP, MJM Jonak, Bud-Projekt oraz firma Concept z Chełma.

Aktualnie prace zawodników są oceniane przez Jury i autorów zadań. 14 kwietnia br. Komitet Główny OWT na podstawie uzyskanych wyników wyłoni laureatów i finalistów XLI OWT. Podsumowanie tegorocznej edycji, podczas którego laureaci i ich opiekunowie otrzymają dyplomy i nagrody odbędzie się w sobotę, 9 maja w Warszawskim Domu Technika NOT.