Zawodnicy ci zostali wyłonieni spośród 7912 reprezentantów 420 szkół, którzy w październiku ubr. startowali w zawodach I stopnia (eliminacjach szkolnych) XLII OWT.

W dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej, zawodnicy będą mieli do rozwiązywania zadanie z optymalizacji lub informatyki oraz dwa spośród trzech zadań tematycznych. Zawartość zadań dotyczyć będzie statyki konstrukcji, kinematyki ruchu brył, termodynamiki, praw fizyki oraz budowy materii, a także obwodów prądu stałego i przemiennego z elementami pasywnymi, obliczania parametrów elektrycznych podstawowych elementów i układów elektronicznych oraz przekształcania systemów cyfrowych na poziomie wymagań dopełniających z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka, chemia, mechanika ogólna, elektrotechnika, elektronika i podstawy miernictwa elektrycznego.

Zawartość merytoryczna tematów zawodów skorelowana jest z podstawą programową kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, których uczniowie stanowią największą grupę uczestników OWT oraz techników i liceów profilowanych o profilach mechanicznym, budowlanym, elektrycznym i elektronicznym.

Zawodnicy, którzy najlepiej poradzą sobie z zadaniami i zdobędą nie mniej niż 50 % + 1 możliwych do zdobycia punktów mają szansę zakwalifikować się do zawodów centralnych. Finały tegorocznej edycji OWT odbędą się w kwietniu br. w Łodzi.