W zawodach I stopnia (eliminacjach szkolnych), które zostały rozegrane w październiku ubr., uczestniczyło 8 872 uczniów z 477 szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów: zarówno szkół licealnych - stąd bowiem rekrutuje się największa ilość kandydatów na studia techniczne na politechnikach, jak i średnich szkół technicznych o różnym profilu zawodowym.
Uczestnicy mieli wówczas do rozwiązania zestaw testów i zadań, w których należało rozwiązać 15 testów wyboru, w tym 7 testów z zakresu mechaniki i budownictwa oraz 8 testów z zakresu elektrotechniki i elektroniki.
Wyniki zawodów szkolnych pozwoliły na wyłonienie 888 uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do zawodów okręgowych. Tym razem będą mieli do rozwiązania 2 spośród 3 zadań tematycznych w grupie elektryczno-elektronicznej lub mechaniczno-budowlanej, a także do wyporu zadanie z optymalizacji lub zadanie informatyczne do aplikacji w technice.

Organizatorem Olimpiady jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

Więcej o OWT na stronie www.owt.edu.pl

Celem OWT jest budzenie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy oraz wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.

Patronat nad Olimpiadą Wiedzy Technicznej sprawuje Minister Gospodarki

Sponsorami XXXVIII OWT są:
- Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza
- PSE Operator SA
- Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
- Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

Partnerem medialnym OWT jest „Przegląd Techniczny – Gazeta Inżynierska” oraz „Przegląd Mechaniczny”